Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s har analyserat Jönköpings kommuns nuvarande ekonomiska situation och framtidsutsikter och man ger kommunen ett mycket gott betyg, faktiskt det högsta som kommunen fått sedan Jönköping började med kreditbedömningar i början av 90-talet.  Kommunen får det långfristiga kreditbetyget ”AA+” och det kortfristiga kreditbetyget ”A-1+”


Ledningen en positiv inverkan
Kreditbetyget motiveras med att Jönköpings kommun har en stark och välbalanserad lokal ekonomi med en robust sysselsättningsstruktur utan koncentration till några få nyckelarbetsgivare eller konjunkturkänsliga industrier.. Man menar även att Jönköpings politiska ledning har en positiv påverkan på betyget och institutet förväntar sig att den strikta budgetdisciplinen fortsättningsvis kommer hålla kostnadsökningar under kontroll inför budgetåret 2014.
– Det är glädjande att konstatera att Jönköpings kommun nu erhåller sitt högsta kreditbetyg någonsin. Vi får här ett kvitto på att vårt ansvarsfulla arbete med budgetdisciplin ger resultat. Rapporten visar att vår kommun i grunden har starka och sunda finanser, att vi har ett mångfacetterat näringsliv, en låg arbetslöshet jämfört med andra jämnstora kommuner och en prognostiserad befolkningsökning över riksgenomsnittet, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Green.