Under sin lästurné besöker Björklund ett tjugotal lågstadieskolor för att skapa sig en bild av undervisningen i svenska skolor. Resultatet av elevernas undervisning har visat sig vara lågt under de senaste 20 åren, vilket enligt Björklund beror på den pedagogiska idén om att eleverna ska arbeta självständigt.
- För att bryta trenden måste vi införa mer lärarledd undervisning. Eleverna måste få möjlighet att exempelvis diskutera vad de läst. Annars vet man inte om de förstår vad de läser, säger Jan Björklund som läste högt för eleverna i klass 1c.
- Även om de inte riktigt vet vem jag är så vill jag att de ska komma ihåg att det handlade om läsning och att det är viktigt, säger utbildningsministern.

Fler speciallärare
Björklund menar även att den nuvarande lärarutbildningen är felaktigt fokuserad och att det behövs fler speciallärare. Under besöket på Hisingstorpsskolan diskuterade utbildningsministern med lärarna kring de förändringar som behövs för att förbättra resultaten i skolan. Han fick också ta del av skolans arbete med läsutveckling. 
- Projektet bygger på att eleverna får lära sig att läsa och skriva med hjälp av ljudning. De får inte lära sig att skriva med penna förrän i årskurs två. Detta leder till att de blir motoriskt bättre på att lära sig att skriva, säger biträdande rektor Anders Mossfeldt.

Betygsätt yngre
Björklund och Folkpartiet har även åsikten att den svenska skolan borde återförstatligas.
- De som kommunaliserade skolan är inte entusiastiska längre. Det är betydelsefullt att staten styr mer. För bra kvalitet krävs ett statligt huvudmannaskap, säger Björklund, som också vill att åldern för betygsättning ska sänkas ytterligare.
Carina Lundberg har jobbat som lärare i 35 år och jobbar på Hisingstorpsskolan. Hon ser positivt på Björklunds framtidsvisioner.
- Jag uppskattar att han är tydlig och vågar ställa krav på både elever och lärare. Vi som lärare måste återta kontrollen i klassrummen och förmedla kunskap i en dialog, säger Carina, som tillägger att hon har förtroende för utbildningsminister Jan Björklund.