Elever som väljer Fordons- och transportprogrammet har stora möjligheter att få jobb efter examen, visar siffror som Motorbranchens Yrkesnämnd tagit fram. Här en arkivbild från Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Foto: Arkivbild/Sara Görlin

Här är utbildningen som ger störst chans till jobb

Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd.  Detta innebär stora möjligheter för de elever som väljer fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.
Det finns ett långsiktigt rekryteringsbehov i motorbranschen. En enkät bland arbetsgivare visar att branschen i Sverige under den kommande treårsperioden kommer att behöva rekrytera över 5000 personer.

Stort behov
I Jönköpings län är behovet bland det största i landet. Här uppger över hälften av arbetsgivarna att rekryteringen det senaste året berott på expansion.
– Vi ser ett långsiktigt behov av att anställa yrkeskunnig personal framöver, framförallt biltekniker med programmerings- och datakunskaper, säger Mats Johansson, regionchef på Holmgrens Bil för Jönköping Nässjö och Vetlanda.
Parallellt med detta har antalet elever som studerar på gymnasieskolans fordons- och transportprogram minskat på nationell nivå under de senaste åren visar statistik från Skolverket – inte minst på grund av stora demografiska skillnader mellan årskullarna. I slutänden är detta ett allvarligt problem för motorbranschen som har ett behov av att nyanställa kompetenta ungdomar. 

Bäst möjlighet till jobb
Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen är fordons- och transportprogrammet ett av de yrkesförberedande gymnasieprogram som ger bäst möjlighet till arbete för ungdomar, en prognos som gäller både på fem och tio års sikt.
2011 genomförde Transportgruppen/MYN och LYN och TYA en undersökning på länsnivå för fordons- och transportprogrammet. Denna visade att elever på fordons- och transportprogrammet i Jönköping har lätt att snabbt få jobb jämfört med elever på andra gymnasieprogram och i andra län.

95 procent fick arbete
– Den som väljer att studera på fordons- och transportprogrammet har mycket goda chanser att få ett kvalificerat arbete direkt efter gymnasiet. Av eleverna på programmet vid Bäckadalsgymnasiet i Jönköping hade till exempel 95 procent av eleverna fått jobb två år efter examen, vilket är en utomordentlig siffra, framhåller Caj Luoma, VD i Motorbranschens yrkesnämnder.