Tomas Kroksmark har fått meddelandet att han fälls av Högskolan i Jönköping för vetenskaplig oredlighet. I media kan han läsa att han fuskat, något som gjort honom ledsen eftersom han menar att det hela har varit oavsiktligt.

"Slarvig, oaktsam och okunnig"
– Jag accepterar att jag blivit fälld, jag tycker att det är ett riktigt beslut. Men jag har inte fuskat, utan jag har varit slarvig, oaktsam och okunnig, säger Kroksmark om sitt felsteg med att publicera text som inte varit granskad av något redaktionellt råd.
– Det blev fel. Ibland gör man fel, säger Kroksmark, som menar att hela historien blivit uppförstorad.
Han är nu fälld men kommer inte få något direkt straff efter det inträffade.

Texter och artiklar ej faktagranskade
Kroksmark har fällts för att han inte har låtit faktagranska texter som han publuicerat i den egna tidskriften Didaktisk Tidskrift. Kroksmark var själv redaktör och ansvarig utgivare för tidsskriften och bristen av faktakontroll uppdagades då forskaren Jonas Linderoth från Göteborgs universitet ifrågasatte om artikeln var granskad. Något Kroksmark först hävdade att de var, men sedan ändrade sig.
Tror du att det här kommer att påverka ditt anseende?
– Det tror jag. Jag tror att jag kommer att få lida av detta, säger Kroksmark som tror att konsekvenserna för honom kommer att bli större än skadan som han orsakat.