Kulturen i Jönköpings kommun kommer 2016 att ha en driftsbudget på hela 94 miljoner kronor. Enligt Anna Mårtensson är det den största satsningen genom tiderna i kommunen.
Jönköping har annars haft det tufft på den kulturekonomiska sidan det senaste året, och då kulturchefen Anders Persson sade upp sig från sin tjänst 2012 gjorde han det delvis med en känga åt kommunen och deras dåliga kultursatsning.
– Men på tio år har kommunens kulturella driftbudget ökat med 20 miljoner, något som visar att Jönköping satsar på kulturen, säger Anna Mårtensson.

Nysatsningar och renoveringar
I budgeten som Alliansen nu lägger får kulturen ett större utrymme, och det görs flera hårda satsningar på byggnader.
Det görs bland annat en satsning på ett helt nytt bibliotek i Huskvarna. Det ska finnas i den nya förvaltningsbyggnaden som kommunen tidigare har tagit beslut om att bygga på Madängen.
– Det kommer att kosta 22 miljoner kronor och blir därmed den största kulturella investeringen. Det är tänkt att bli ett modernt bibliotek, som det ser ut nu kommer det att byggas 2016, säger Mårtensson.
Redan nästa år ska Kulturhuset på Tändsticksområdet i Jönköping få ett ansiktslyft. Byggnaden ska renoveras och rustas upp för sex miljoner kronor. Kommunen kommer att ta över styret och administrationen från kulturhusföreningen, något som har lett till stor debatt.
– Det ska bli en mer välkomnande entré, en allmän upprustning av huset samtidigt som lokalerna anpassas bättre för ändamålet, förklarar Mårtensson.

”Måste fräschas upp”
Vidare går tio miljoner till att förvandla stadsbiblioteket i Jönköping till ett nytt Qulturcentrum. I ABM-huset har Jönköpings läns museum renoverats medan Arkivhuset har byggts – och nu är det bibliotekets tur att rustas upp.
– Biblioteket måste fräschas upp, det behövs både nya inventarier och ny belysning. Sedan behöver hela ABM-huset knytas ihop så att det får en helhet och själ. Nu finns det ingen känsla för den gemensamma själen i huset, säger Mårtensson.
Vid museet ska det dessutom byggas en ny godsmottagning eftersom den nuvarande placeringen vid huvudentrén anses vara trafikfarlig.
På Smedbyn i Huskvarna har det avsatts 200 000 kronor till att renovera en lokal som dels ska bli en internationell ateljé och dels fungera som bostad åt konstnärerna.

Råder besparingskrav
Anna Mårtensson menar att den satsning som nu görs är unik, det är dock viktigt att poängtera att det fortfarande råder generella besparingskrav och anställningsstopp.  Nya arbetsuppgifter som tillkommer ska det dock tillsättas ny personal till.
– Det skjuts till 750 000 kronor per år för att kulturförvaltningen ska kunna göra de här sakerna. I praktiken har förvaltningen fått det de önskat. Men effektiviseringskravet på 1,5 procent gäller fortfarande, säger Mårtensson, som menar att satsningen ska tvätta bort stämpeln av ett fattigt kulturliv i Jönköping.
– Jag är väldigt nöjd med ambitionsnivån. Vi siktar på både regional, nationell och internationell höjd, så bredden i satsningen är jag allra mest nöjd med. Min bedömning är att det här är den bredaste kultursatsningen som har gjorts i Jönköping.