Foto: Johan Nilsson / TT

Kallades inte till återbesök på tre år

En patient i 70-årsåldern kallades inte till återbesök för kontroll under tre år. Under tiden fick personen återfall i sin cancersjukdom. Nu har Region Jönköpings län anmält händelsen enligt lex Maria.

Händelsen gäller en patient som behövde komma på kontroller på urologkliniken för sin cancersjukdom. Planeringen för dessa kontroller brast dock och det ledde till att personen inte fick något återbesök som det var tänkt under tre års tid.

Diagnosen fördröjdes

Patienten fick återfall i cancersjukdomen under den tid som kontrollerna uteblev. På så sätt fördröjdes diagnosen, även om detta i sig inte hade någon betydelse för behandlingen av sjukdomen. Återfallet kan nämligen inte behandlas i botande syfte.

Händelsen har utretts av Länssjukhuset Ryhov, och nu har Region Jönköpings län gjort en anmälan enligt lex Maria.

Relaterat

Kommentera artikeln!

Regler för kommentarer

Jnytt använder så kallad förhandsmoderering. Det innebär att alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.
Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.
Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.
Kommentarer ska vara sanna och relevanta.
Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.
Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer.
Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

Tillbaka

Skriv din kommentar här...
Om du anger signatur döljs ditt namn i kommentaren.

Tillbaka

Se alla kommentarer