Det kommer som vanligt att spenderas miljoner på julhandeln i år. I genomsnitt betalar vi svenskar 900 kronor för en julklapp, det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året, men det skiljer sig åt geografiskt hur mycket pengar vi spenderar den kommande julen.
Enligt en Gallupundersökning Nordea låtit göra lägger sydsvenskarna mest pengar på julklappar, över 4 000 kronor. Västsvenskarna lägger minst, runt 3 000, men de spenderar mest på pynt och mat.

Kvinnor köper mest
Vi i  Småland, Öland och Gotland lägger de minst pengar av alla på presenter, mat och pynt. Vi spenderar 1300 kronor mindre än skåningarna,Vi lägger sammanlagt 5098 kronor på julen.
Enligt undersökningen så köper vi i genomsnitt köpa fem julklappar. Män köper något färre än kvinnor.…

Julutgifter

Sydsverige:Julklappar 4 032 krJulutgifter 2 373 krTotalt 6 405 krSmåland och öarna (Gotland och ..

Julutgifter

Sydsverige:Julklappar 4 032 krJulutgifter 2 373 krTotalt 6 405 krSmåland och öarna (Gotland och Öland):Julklappar 3 146 krJulutgifter 1 952 krTotalt 5 098 kr

VästsverigeJulklappar 2 985 krJulutgifter 2 443 krTotalt 5 428 kr

Östra mellansverige:Julklappar 3 259 krJulutgifter 2 327 krTotalt 5 586 kr

Stockholm:Julklappar 3 580 krJulutgifter 2 011 krTotalt 5 591 kr

Norra mellansverige:Julklappar 3 636 krJulutgifter 2 243 krTotalt 5 879 kr

Gärna välgörenhet
Många kan i år tänka sig att köpa en välgörenhetsgåva istället för en pryl. Men det är de unga som är mest öppna för ett ge till andra. 35 procent av de mellan 56-80 år kan tänka sig en välgörenhetsgåva, medan hela 60 procent av de mellan 15-22 skulle kunna skänka pengar till andra och ge ett välgörenhetsbevis i gåva till någon man tycker om.