Larm om röklukt på äldreboende

På äldreboendet hade man känt en lukt av bränd plast. När räddningstjänsten kom till platsen lokaliserades lukten till en mangel. Orsaken till varför mangeln luktade är ännu oklar.