Sex studenter stängs av sedan de fällts för fusk under en och samma salstentamen vid högskolan i Jönköping. Foto: Claes Nordström

Studenter fuskade vid samma tenta

Sex studenter vid högskolan i Jönköping stängs av för fusk.
Samtliga gjorde en salstentamen i slutet av oktober i kursen Macroeconomic Principles, men tentan gick inte rätt till.
Nu fälls de av Disciplin- och avskiljandenämnden, DAN.

En student hade med sig otillåtna anteckningar som hittades i en papperskorg på en toalett i anslutning till tetamenssalen. Handstilen överensstämde med materialet som lämnades in, och personen besökte också toaletten enligt en anteckning som gjordes.

Studenten har erkänt och blir nu avstängd i två veckor.

Använde telefonen

Samma straff får ytterligare en student som använt sig av anteckningar som sedan hittades på toaletten.

Ytterligare fyra studenter stängs av i tre veckor efter att ha använt sin telefon under tentamen.

Därmed har de sex studenterna medvetet försökt att fuska enligt DAN.

Relaterat

Kommentera artikeln!

Regler för kommentarer

Jnytt använder så kallad förhandsmoderering. Det innebär att alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.
Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.
Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.
Kommentarer ska vara sanna och relevanta.
Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.
Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer.
Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

Tillbaka

Skriv din kommentar här...
Om du anger signatur döljs ditt namn i kommentaren.

Tillbaka

Se alla kommentarer