Trots att många konstnärer har långa akademiska utbildningar och att olika konstmuseer har mer än 3,5 miljoner besök årligen, så är inkomsten mycket låg.
De låga inkomsterna för sju av tio konstnärer kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i Jönköpings län som var 21 432 kronor i månaden 2012, detta enligt siffror från SCB.
Bara 13 procent av konstnärerna i länet tjänar mer än 25.000 kronor i månaden.

Strategisk handlingsplan
– Nu måste landstings- och kommunpolitikerna vakna, utvecklingen är mycket oroväckande för Jönköpings län som konstregion. Vill man att konstnärer ska bo och verka här behövs en strategisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp på bild- och formkonsten, säger Eva Dillner, konstnär och talesperson för KRO i Jönköpings län.
Undersökningen visar också att sju av tio konstnärer i Jönköping arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig. Därmed lägger de idag mindre tid på sitt konstnärsskap än jämfört med sex år sedan.

Mera fakta

Både 2011 och 2014 uppger 64 procent av Sveriges bild- och formkonstnärerna att deras månadsink..

Mera fakta

Både 2011 och 2014 uppger 64 procent av Sveriges bild- och formkonstnärerna att deras månadsinkomster är 13 300 kr eller mindre.År 2011 uppgav 66 procent av kvinnorna och 61 procent av männen att månadsinkomsten var lägre än 13 300 kronor. Tre år senare var motsvarade siffror 67 och 58 procent.35 procent av konstnärerna ägnar mer än 75 procent av sin arbetstid åt den konstnärliga verksamheten. År 2008 var motsvarande siffra 45 procent.För 21,6 procent av konstnärerna står den konstnärliga verksamheten för 75 procent eller mer av den totala inkomsten. I 2011 års enkät var motsvarande siffra 26,4 procent.