Foto: Montage 

Kända krogar förlorar tillstånd

Två krogar i Jönköping förlorar sitt serveringstillstånd under onsdagen. De bakomliggande orsakerna har att göra med hur ekonomin har skötts.
– Vi kan inte se att de har den personliga lämpligheten, säger Ola Nilsson, ordförande i socialnämnden.

Krogarna som får indraget tillstånd är Murphys och Red Lion. Om de väljer att överklaga till förvaltningsrätten så kommer de ha möjligheten att få inhibition. Det innebär att tillståndet kan återfås tills det att förvaltningsrätten lyft saken.

– Vi välkomnar ett överklagande, så vi vet att det går rätt till, säger Ola Nilsson.

Fel i bokföringen

Eftersom man hittat dokumentation som strider emot varandra i bokföringen hos Murphys så kan man inte lita på att saker gått rätt till. Detta ska vara orsaken till att krogen förlorar sitt tillstånd.

– Vi måste utgå från den personliga lämpligheten, säger Ola Nilsson.

Inte gjort rätt

Även för Red Lion är det ekonomin som ligger bakom. Eftersom de förverkat mer än femtio procent av aktiekapitalet så skulle en kontrollbalansräkning ha upprättats. Detta har inte gjorts, så även här hänvisar Ola Nilsson till den personliga lämpligheten.

Murphys vill inte ge någon kommentar i nuläget.

Vi söker just nu ägarna.

Relaterat

Kommentera artikeln!

Regler för kommentarer

Jnytt använder så kallad förhandsmoderering. Det innebär att alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.
Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.
Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.
Kommentarer ska vara sanna och relevanta.
Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.
Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer.
Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

Tillbaka

Skriv din kommentar här...
Om du anger signatur döljs ditt namn i kommentaren.

Tillbaka

Se alla kommentarer