- Många unga vågar inte anmäla de brott de har blivit utsatta för. Och som vittne till ett brott så kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig för att få stöd, säger Anna Mårtensson, ordförande i Folkpartiet Liberalerna i Jönköping.

Skapa ett stödcentrum
Folkpartiet har med anledning av detta satt samman ett förslag där de vill utreda behovet av ett stödcentrum för unga.
- Det finns säkert stöd spritt i kommunen. Men vi vill att de ska komma närmare och bli mer tillgängliga. Att de ska komma in under samma paraply. Finns det ett nummer som man vet är för unga brottsoffer så blir det lättare att ringa, säger Anna Mårtensson.
- Vi har tittat på andra kommuner där det finns stödcentrum och resultaten har varit mycket positiva, säger folkpartisten Dag Jonasson som är ledamot i socialnämnden där ärendet med största sannolikhet behandlas på tisdag.

Förtroende för rättsprocessen
- Bland annat så har de unga som fått stöd haft en positivare bild till rättsväsendet och det är viktigt att vi bygger upp ett förtroende för rättsprocessen bland unga. Annars finns risken att de tar lagen i egna händer med attityden att polisen ändå inte gör något, säger Anna Mårtensson.