Bara en kommun i landet har lika många män som kvinnor i fullmäktige och i blott 19 av landets 270 kommuner är det fler kvinnor än män. Jönköping följer trenden med mansdominerade politikersalar - här är bara 43 procent kvinnor - och inte heller i Mullsjö eller Habo ser det särskilt ljust ut, visar siffror som nyhetsbyrån Siren tagit fram med anledning av Internationella Kvinnodagen på fredag.
När kommunstyrelsens ordförande Mats Green kommenterade fördelningen mellan män och kvinnor inom politiken i Jönköping tyckte han att "kommunen stod sig väl". Men det tycker inte Anna Mårtensson.

"Vi ska inte nöja oss med den siffran"
- I praktiken anser man att det är en jämställd fördelning men jag tycker inte vi ska nöja oss med den siffran. "40-60" har blivit en vedertagen gräns för jämställdhet men jag vill ha fler aktiva kvinnor, det är väldigt viktigt, säger hon.
Att få in fler aktiva kvinnor i kommunfullmäktige är ett uppdrag som måste tas på allvar, menar hon. Anna Mårtensson nämner exempelvis en undersökning som gjordes när hon var ordförande i fullmäktige under förra mandatperioden. Utan ledamöternas vetskap kontrollerade presidiet hur många män och kvinnor som ställde sig upp inför talarstolen.
Utslaget var tydligt.
- Vi gjorde det vid fem tillfällen och det visade sig att dubbelt så många män begärde ordet. Jag skulle tro att det är precis likadant idag också, säger hon.
Att genomföra en liknande undersökning bland politikerna skulle förtydliga diskussionsämnet, tycker Anna Mårtensson.

Vore på sin plats
- Ja, det vore på sin plats att man gör något liknande och presenterar det här för partierna för att se hur läget egentligen ligger till. Analysen borde göras om. Det är upp till varje parti att arbeta med frågorna och inom Folkpartiet har det gått ut starka nationella direktiv att jämställdhetsfrågan ska lyftas, säger hon.
Men Anna Mårtensson, som tillsammans med Ann-Marie Nilsson och Elin Lagerqvist sitter i Rådhuset, tycker att man samtidigt kan begära mer av de kvinnliga politikerna.
Vad ska man göra på längre sikt?
- Att ta reda varför det är fler män än kvinnor och analysera varför. Jag upplever att det finns en osäkerhet bland kvinnliga politiker och vänjer man sig inte vid att tala offentligt är det svårt att få politiskt inflytande. Vissa kanske tycker det är obehagligt att stå i talarstolen. Ett tag var det debattklimatet man hade synpunkter på men jag tycker det har blivit bättre. Jag är övertygad om att goda råd och stöd leder till att fler kvinnor talar i fullmäktige.