Idag presenetrade kommunalrådet Anna Mårtensson tillsammans med samhällsbyggnadsstrategen Josephine Nellerup och företagschefen Patrik Holst en ny gemensam seminarieserie där man ska försöka öka kompetensen, jämnställdheten och mångfalden.
-Se kompetensen! heter seminarieserien som ska belysa mångfald och kompetens ur flera olika perspektiv, såsom etnicitet, genus, erfarenhet och social bakgrund.

Söker de med arbetslivserfarenhet
Mångfald och jämställdhet är viktigt på alla arbetsplatser och bred kompetens är en förutsättning för innovation och hållbar utveckling. Det gäller både inom offentlig sektor och privata näringslivet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
Framförallt vänder sig seminarierna till personer med arbetslivserfarenhet från andra länder, framförallt under de senaste 5 åren, samt tjänstemän inom kommun och näringsliv som arbetar med rekrytering och kompetensutveckling.