Öxnehaga företagarskola är en företagarutbildning för kommuninvånare som bor eller vill verka i bostadsområdena Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna Söder.
Idén föddes för två år sedan och på torsdagen var det invigning.
- Enligt vårt kommunprogram ska ett pilotprogram gemomföras i något av våra fyra prioriterade bostadsområden under mandatperioden, och i vårt integrationsarbete ska vi sträva efter samverkan med näringslivet. Därför är jag otroligt glad att företagarskolan nu blivit verklighet, säger kommunalrådet Anna Mårtensson (FP).
Att just Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna Söder valdes ut är inte någon slump.
- Det är betydligt fler arbetslösa där, ohälsan är mycket högre och nettoinkomsten är betydligt lägre. Mot den bakgrunden vill vi använda företagandet som ett verktyg för att förändra och bryta trenden, förklarar Mårtensson.


Anna Mårtensson klippte bandet och förklarade företagarskolan invigd.

Kommunen går in med miljonbelopp
- Först hade vi bara tänkt inrikta oss på Öxnehaga, men vi vidgade våra vyer efterhand och riktar oss nu till alla prioriterade områden. Vi hoppas dels att detta ska leda till fler företag i områdena och dels till att fler personer blir företagsamma.
Jönköpings kommun är initiativtagare och startar utbildningen i samverkan med NyföretagarCentrum, ALMI, Företagarna, Regionförbundet, Bostads AB Vätterhem, Rotary Taberg, Sensus samt Mikrofinansinstitutet.
Kommunen har gått in med två miljoner kronor fördelat på två år, och dessutom bidrar Regionförbundet med 450 000 kronor för det första året.


Från vänster: Anna Mårtensson, projektledaren Leif Wetterö, företagslotsen Monica Raske och projektledaren Pia Nurro.

"Hoppas blir bestående"
- Förbundet ser en möjlighet för andra delar av länet att dra nytta av erfarenheter från företagarskolan och de lyfter särskilt fram betydelsen av att satsa på kvinnor, utlandsfödda, unga, sjukskrivna, långtidsarbetslösa och funktionshindrade, säger Anna Mårtensson.
- I första skedet kommer företagarskolan vara igång i två år, men vi hoppas att det kommer bli bestående.
Hur stor är efterfrågan bland folk för en företagarskola?
- Vi ska försöka få tio deltagare till en början, i nuläget har vi fått fram sex personer. De som är med måste ha en hållbar idé, efter det får de hjälp med att ta fram en riktig affärsplan.

Fotnot: Är du intresserad av att vara med i företagarskolan kan du kontakta projektledaren Pia Nurro via pia.nurro@jonkoping.se.