Just nu håller regeringen på att ta fram en ny ungdomspolitik och i samband med detta besöker nu
jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni fem olika svenska kommuner för att tala med unga. Jönköping är en av dessa och på fredag besöker hon Ungdomens hus. Ämnena är bland annat arbete, utbildning, inflytande, bostad, hälsa och integration.
Ministern ska hålla en så kallad ungdomspolitisk dialog där utmaningar som unga upplever i samhället ska diskuteras. Det som sedan kommer fram efter dialogen ska användas i arbetet med den nya ungdomspolitiken.