Adam Alsegård, 16, Bankeryd.
- Jag är med i Kulturskolan och uppträder med olika sketcher.
Vad förknippar du med 1800-talet?
- Ja, vad ska man svara? Industrialiseringen till och börja med och att den nya åldern är på väg.

Maria Jansson, 36, Huskvarna.
- Jag är sierska och jag kan berätta din framtid, din kärlek och din livslinje. Endast fem riksdaler!
Vad förknippar du med 1800-talet?
- Oj, svält och marknader. Det var mycket djur men det var inte så rent. Men det var glädjande att se människans och djurens samröre.

Nils Lindeberg, 72, Jönköping.
- Jag representerar Munksjö Museum. Jag tycker det är kul med marknader, även om jag inte fanns på 1800-talet, ha ha.
Vad förknippar du med 1800-talet?
- En dålig tid. Men det är kul att se folk som kommer hit.