Ett pris som Årets barnhjälte och ett pris som Barnens hjälte. Det är vad politikern Anna Mårtensson nu vill föreslå i en motion till kommunfullmäktige. Pristagarna ska nomineras av invånarna i Jönköpings kommun och ska delas ut i slutet av varje år, om hon får som hon vill.
Tidningen Aftonbladet och TV4 har tidigare drivit en Svenska Hjältar-kampanj där kända och okända svenskar prisats för sitt engagemang.

"Vi borde ha någonting liknande"
Varför kan inte Jönköpings stad ha en egen sådan utmärkelse, frågar sig Anna Mårtensson.
- Vi borde ha någonting liknande här och lyfta fram våra barn och vuxna på ett bra sätt. Genom det får andra människor också lust att göra någonting bra, säger hon.
Jönköpingsbor som tidigare har blivit kända genom sina hjältedåd och som har uppmärksammats i Svenska Hjältar-galan är Kristian Kabelacs, som tog strid mot Kungsängsskolan efter att han blivit mobbad, och brandmannen och ambulanssjuksköterskan Ulf Lindberg. Lindberg agerade mänsklig sköld då han stoppade två rånare på Åland i somras med hjälp av en reklamskylt.

Får inte uppmärksamheten de förtjänar
Men nu vill Mårtensson alltså ha en mer lokal förankring bland hjältarna, som kanske inte får den uppmärksamheten som de förtjänar, förklarar hon.
- Jag tycker det är en viktig fråga som ska hållas levande. Vi kan göra det mer anspråkslöst. Jag kom på det när jag skulle skriva mitt nyårstal, att vi skulle lyfta fram det här i staden.
Vad ska det finnas för kriterier?
- Att man visar mod på något sätt. Människor som bryr sig om andra som ahr det svårt. Egentligen är det svårt att säga, men kriterierna ska vara allmänna tycker jag. I slutändan är det ändå kommunens invånare som ska bestämma.
Motionen förväntas tas upp i slutet av januari då nästa kommunsammanträde äger rum.