Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Nu reder vi ut frågan om broddar en gång för alla

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är på sin plats att flera frågetecken i debatten om gratis broddar rätas ut en gång för alla. Framförallt behövs ett förtydligande gällande evidens, kostnadsberäkningar, det egna ansvaret och var någonstans pengarna faktiskt skall tas ifrån.

Det finns evidens för flera preventiva åtgärder som visat sig ha effekt för att minska antalet halkolyckor. Balans- och styrketräning är en preventiv åtgärd som har god effekt. En annan åtgärd som har visat sig ha effekt vid ishalka utomhus är broddar. Allt som oftast får vi störst effekt när olika åtgärder kombineras.

Bättre hälsa uppstår när äldre människor balans- och styrketränar, vilket i sin tur leder till att förmågan att ta på sig broddar och ge sig ut i samhället ökar, även vid riskfyllt underlag. Då kan den äldre exempelvis ge sig ut för att träna eller interagera med samhället vilket leder till ökad aktivitet, något som också visat sig ha stort effekt för den totala hälsan hos en individ.

Annons

Annons

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har använts flitigt som källa i debatten. SBU påtalar mycket riktigt att balansträning och anpassningar i hemmiljön har effekt för att minska antalet fallolyckor. Av deras rapport framgår också att "Vid ishalka minskar broddar under skorna risken för fall" samt att "Broddar på skorna minskade fallfrekvensen".

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekräftar rapportens innehåll och skriver "Vid ishalka minskar broddar under skorna risken för fall". Det finns även forskning från Luleå tekniska högskola och kanadensiska universitet som visar att broddar har effekt för att minska olycksfrekvensen vid ishalka.

Regionen har räknat att gratis broddar till pensionärer uppskattningsvis kostar 10-15 miljoner kronor. Uträkningen baseras på att broddar skall kosta 150kr paret och att nästan alla pensionärer kommer att hämta ut ett par.

Detta är helt orimligt. Det finns gott om exempel på småkommuner som genom stora inköp fått ett pris på under 50kr paret. Regionen har helt enkelt räknat på dåliga exempel istället för att titta på goda exempel. Som stor aktör bör regionen kunna få ett bättre inköpspris än mindre kommuner. Alla pensionärer kommer heller inte att hämta ut broddar. Det visar inte minst debatten på Jönköpings-Postens Facebook där flera personer uttryckt sig i stil med "jag har redan broddar" och "broddar är inget för mig".

Väl så, vi vill inte tvinga på någon broddar, det handlar om ett erbjudande och distribution skulle ske några månader om året vid förslagsvis vårdcentraler. För de äldre som vill ha ett par broddar och som är fattigpensionärer så kan detta vara ett steg i rätt riktning.

Annons

När en skrämmande låg pension inte går jämt ut med de månatliga utgifterna prioriteras ofta broddar bort. Cirka 60.000-80.000kr kostar en höftledsoperation, med efterföljande stora rehabiliteringskostnader. Dessutom sker andra skador vid fallolyckor så som handledsbrott och slitningar. Ungefär 30 personer i snitt ådrar sig frakturer varje år på grund av fall i länet, men det är betydligt fler som ramlar och skadar sig så pass att de måste uppsöka sjukvård, uppskattningsvis cirka 500 personer.

Annons

Dessa vårdbesök kostar också sjukvården resurser. Om regionen gör en rimlig upphandling och distribuerar broddar på rätt sätt handlar det om en kostnad på 3,6 miljoner över tre år. Alltså drygt en miljon om året.

Det är en kostnad som av allt att döma kommer att göra reformen självkostnadstäckande eller till och med innebära minskade kostnader för sjukvården. Det är därför inte konstigt att en fjärdedel av landets kommuner på ett eller annat sätt subventionerar broddar, både borgerliga och rödgröna kommuner.

Självklart finns det ett egenansvar att ta hand om sig själv. Ibland går egenansvaret och samhällsansvaret hand i hand eftersom det finns ett gemensamt intresse av att något skall bli bra. Länstrafiken delar ibland ut gratis reflexer till barn.

Det är ytterst föräldrarnas ansvar att se till att deras barn är skyddade och är synliga i trafiken, men här har samhället gjort en bedömning att det är för allas förtjänst att vi inte kör på barn i trafiken. Ett annat exempel är när ungdomsmottagningar delar ut gratis kondomer.

Annons

Åter är det ett eget ansvar för individerna att skydda sig vid samlag men här har samhället bedömt att intresset att bekämpa könssjukdomar överväger det egna ansvaret och därför hjälper vi ungdomarna på traven.

I media har Alliansen framstått som nästan desperata i sitt försök att nedskriva denna motion. De hävdar felaktigt att pengarna skall tas från pensioner, från sjuka barn och allt annat som kan tänkas väcka starka känslor. Värst av allt blir det när Regionstyrelsens ordförande hävdar, i både television och radio, att beslutet går emot alla etiska principer i sjukvården.

Här måste påpekas, vad hände med diskussionen om sjukvårdens etiska principer när Alliansen med blodig skalpell skar bort över 100 vårdplatser och där med orsakat farliga överbeläggningar på våra sjukhus?

Annons

Vänsterpartiet var det enda partiet som redan från början motsatte sig dessa nedskärningar. Broddarna kommer i längden att vara självfinansierade och därmed inte bekosta övrig hälso- och sjukvård. Även om så inte skulle vara fallet handlar det om 1 miljon årligen i en budget som nästan omsluter 11 miljarder, de flesta genomskådar säkert att dessa pengar är en så kallad "Piss i Nilen" och att Alliansen bara försöker kamma hem billiga poäng genom att sprida desinformation.

Mikael Ekvall (V)

Gruppledare och motionär

Annons

Annons

Till toppen av sidan