Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
En oroande verklighet träder fram ur Les Miserables skugga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

När de stående ovationerna och applåderna ebbar ut är tid till eftertanke och utvärdering grundläggande. Les Miserables var en underbar uppsättning som genast blev en publiksuccé. Men allt har sitt pris. En oroande verklighet träder nu fram ur Les Miserables skugga. En verklighet som berättar om bristfällig arbetsmiljö, ekonomiskt underskott och en verksamhet vars identitet känns både otydlig och vilsen.

Arbetsbelastningen har varit orimlig, stora delar av personalen känner inte längre igen sig i verksamheten och samtidigt skenar kostnaderna. Fackförbunden och skyddsombuden på Spira är tydliga i sin kritik mot de förändringar som genomförts i verksamheten de senaste åren. Ständig omorganisation, avsaknad av korrekta arbetsbeskrivningar och en obefintlig dialog mellan ledning och personal är några av de aspekter som lyfts fram. Stora delar av omorganisationen sker utan att detta först kommunicerats och förankrats med personalen. Det finns flera betydande och strukturella problem. Vänsterpartiet delar personalens önskan om tid för eftertanke och utvärdering.

Annons

Annons

Verkligheten är att många medarbetare har valt att lämna verksamheten och än fler funderar i de banorna samtidigt som föreställningar och verksamhet av mer modest omfattning trängs undan till förmån för stora påkostade musikalsatsningar. Till råga på allt är den ekonomiska utvecklingen att likställa med åkattraktionen Fritt fall på Gröna lund.

Till hösten planeras en ny storsatsning och detta sker utan vare sig eftertanke eller analys. Hur mår egentligen personalen, hur ser arbetsbelastningen ut, varför finns det ingen dialog mellan ledning och personal, hur påverkar musikalsatsningarna den övriga verksamheten, vad vill regionen att Spira skall vara, varför är ekonomin upp och ned? Frågorna behöver ställas. Dessutom finns ytterligare en viktig aspekt, nämligen ansvarsfrågan. Vem tar egentligen ansvar för de bristfälliga arbetsförhållandena, den katastrofala hanteringen av ekonomin och uppföljningen av verksamhetens mål och innehåll? För att söka svar på dessa frågor har Vänsterpartiet lämnat in en interpellation i ärendet.

Smålands Musik och Teater står inför ett stort vägval. Regionen måste bestämma sig för vad de vill att Spira skall vara och stå för. Störst är inte alltid bäst och det finns annan verksamhet som berör djupt på samma sätt som storslagna musikaler, inte minst barnteater och konserter. Närvaro ute i länets alla kommuner är också grundläggande eftersom alla medborgare i länet faktiskt är med och finansierar verksamheten. Det ingår dessutom i uppdragsbeskrivningen som regionfullmäktige beslutat om.

Annons

Annons

Vänsterpartiet har inget emot storsatsningar, men det får inte ske till vilken kostnad som helst. När personalen mår dåligt och kulturverksamhet ute i länet trängs undan, då är priset helt enkelt för högt. Då återstår bara två alternativ. Se över villkoren och verksamhetsinriktningen eller förstärka verksamheten med mer resurser.

Vänsterpartiets regiongrupp

Mikael Ekvall, gruppledare (V)

Elisabeth Töre (V)

Kristina Nero (V)

Mauno Virta (V)

Bengt-Ove Eriksson (V)

Monica Li (V)

Tommy Bengtsson (V)

Kim Strand (V)

Willy Neumann (V)

Annons

Annons

Till toppen av sidan