Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Nödvändigt att prioritera de äldre

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Varaktiga förbättringar för den äldre delen av befolkningen är en förutsättning för att vården skall fungera i ett samhälle där vi lever allt längre. Allt för ofta beskrivs verkligheten med en åldrande befolkning som ett problem.

Vänsterpartiet håller inte alls med om den problembeskrivningen. Det finns många politiker som vill måla upp ett domedagscenario om att vården måste genomföra nedskärningar för att klara av ett allt större tryck på vården.

Vänsterpartiet menar tvärtom att det är väldigt positivt att vi lever längre och att det bara innebär att den offentliga sektorn måste ta ett större ansvar för att garantera god service och vård av högsta kvalitet. Man kan lära sig väldigt mycket om ett samhälle genom att granska hur de äldre behandlas sägs det, och visst ligger det något i det.

Annons

Pensionärsorganisationerna har granskat de politiska partierna i Region Jönköpings län. De har genomfört ett grundligt arbete och verkligen synat partierna i sömmarna. För det har deras medlemmar all anledning att vara stolta. Vilka slutsatser de kom fram till berättar de själva bäst om, men kortfattat kan vi väl uttrycka oss lite diplomatiskt, Kristdemokraterna har något större förbättringspotential än Vänsterpartiet när det gäller att kunna presentera en genomtänkt och hållbar äldrepolitik.

Annons

För oss är det viktigt att genomföra riktade satsningar mot den äldre delen av befolkningen. Särskilda insatser skall genomföras för att skapa ett tryggare omhändertagande av de äldre på länets vårdcentraler och sjukhus. Vi föreslår att äldremottagningar skall inrättas på alla vårdcentraler, en fråga som vi nu vunnit gehör för. En äldremottagning syftar till att erbjuda de äldre god tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Vänsterpartiet anser att detta förbättringsarbete måste organiseras och struktureras tydligt för att garantera de äldre en god vård. Till en äldremottagning ska det gå att ringa och direkt få prata med en annan människa samt slippa krångliga knappvalssystem. Det är också viktigt att de äldre erbjuds en fast vårdkontakt när behov av detta finns.

Läkartiden på särskilt boende måste också ses över. Idag handlar det om schablontider och varje person är bara värd några få minuter. Vänsterpartiet menar att detta är helt orimligt. Istället för att fokusera på minuter hit och dit där vården skall anpassas efter ersättningsmodellerna så måste det istället handla om vården skall anpassas för de äldre som faktiskt är värda den läkartid som motsvarar deras faktiska behov. Allt för ofta hamnar människor i kläm i taffliga ersättningsmodeller.

Annons

Det finns mycket bra att säga om förebyggande insatser och träning. Det är fundamentalt att våra äldre erbjuds möjligheter att delta i sådana aktiviteter. Men det är också viktigt med bra skydd under skorna vid ishalka. Därför har vi föreslagit avgiftsfria broddar för alla pensionärer, något som vi också vunnit gehör för. Det är främst ålderpensionärer som ramlar vid ishalka och de ådrar sig ofta svåra skador och frakturer, något som dessutom kostar skattebetalarna stora summor årligen. Att satsa på förbyggande åtgärder är alltså klok hälsoekonomi.

Annons

All forskning på området visar att aktivitet och möjligheter till ett socialt samspel är bra för hälsan. För att göra det möjligt för pensionärer att fortsätta delta i föreningslivet och andra aktiviteter så vill Vänsterpartiet införa ett seniorkort i kollektivtrafiken. Vi vet att många pensionärer har dålig ekonomi och det skall inte behöva vara ett hinder för att de skall kunna delta i samhället precis som alla andra.

Våra äldre är precis som alla oss andra, olika. De röstar oftast inte för sin egen vinnings skull utan tänker på helheten. De har oftast en egen genomtänkt idé om hur de anser att samhälle bör se ut och fungera. Men en sak är säkert, ingen pensionär skall behöva tveka på att Vänsterpartiet är ett bra pensionärsval.

Vänsterpartiets regiongrupp

Mikael Ekvall, Huskvarna

Kim Strand, Nässjö

Elisabeth Töre, Jönköping

Tommy Bengtsson, Vetlanda

Monica Li, Jönköping

Bengt-Ove Eriksson, Gislaved

Kristina Nero, Jönköping

Mauno Virta, Huskvarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan