Annons

Annons

Annons

Ljungarum

Därför står KD utanför uppgörelsen

Sluta utreda, visa ledarskap och handlingskraft

- Beslutet om en ny fotbollsarena på Jordbron var orimligt och oansvarigt! Kristdemokraterna är det parti som tydligast och hårdast drivit på för att arenabeslutet ska rivas upp. Därför välkomnar vi att sju av fullmäktiges partier idag har kunnat enas om att riva upp beslutet.

Andreas Sturesson, KD

- Däremot är vi djupt kritiska till att överenskommelse inte ger något tydligt besked om hur frågan ska lösas, den ger oss bara nya utredningar. Vi har därför ställt oss utanför uppgörelsen i detta avseende och kommer istället att föreslå att en projektering påbörjas för att utveckla Stadparksvallen till allsvensk standard, säger kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

I januari 2017 beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas en ny fotbollsarena på Jordbron. Kristdemokraterna röstade emot detta beslut och har både före och efter beslutet istället förordat att kommunen ska utveckla den arena vi har till allsvensk standard. Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark, landets vackrast belägna arena och en uppgradering till allsvensk standard skulle kunna ske till en betydligt lägre kostnad än Jordbroprojektet.

Annons

Annons

Tydligare beslut

Kristdemokraterna står givetvis bakom förslaget om att riva upp Jordbrobeslutet men önskar att kommunfullmäktige fattar ett tydligt beslut om en arenalösning istället för att tillsätta nya utredningar.

- Vi var beredda att fatta ett konkret beslut före valet men nu skjuts allt på framtiden. Istället för att sätta spaden i marken får vi nu nya utredningar. Vi kan inte möta väljarna i valrörelsen och säga att vårt besked är att det inte blir några besked. Jag tror att detta skadar förtroendet för politiken i stort och skapar stora osäkerheter för idrotten.

De nya utredningar som tillsätts ger ingen fingervisning om vilket arenaalternativ som förordas. De bedömningar som gjorts pekar dessutom på att en arenalösning på Elmia riskerar att bli kostsam.

- Partierna är i realiteten inte överens om vilken lösning som är den bästa. Med den här uppgörelsen sopar man bara problemen under mattan genom att skjuta oenigheten på framtiden. Enligt oss är det enda rimliga att utveckla den arena vi har. Utgångspunkten ska vara att arenan ska vara ändamålsenlig och uppnå Fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel, att investeringen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt samt att ingreppen i stadsparken ska vara begränsade.

Sunt förnuft

I juni skickade Idrottsalliansen en skrivelse till kommunen där de uttrycker att en upprustning av Stadsparksvallen är det bästa alternativet. Tidigare har också J-Södra uttryckt att de önskar en satsning på Stadsparksvallen i den händelse Jordbrobeslutet rivs upp.

Annons

Annons

- Det är en seger för det sunda förnuftet att Jordbrobeslutet rivs upp men det är direkt dumt att ersätta den med en massa nya utredningar. Nu måste vi visa ledarskap och handlingskraft. För väljarna, fotbollen och idrotten i stort förtjänar tydliga besked, avslutar kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan