Annons

Annons

Annons

Annons

”Barn får mindre yta än grisar”

Vänsterpartiet vill se skärpta regler kring friytor på förskolor.

Annons

Friytor på förskolor är viktigt för barns lek, lärande och hälsa. Men på många platser minskar dessa ytor och nu vill Vänsterpartier att reglerna skärps.

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse, i huvudsak under förskoletid. Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter friyta per elev och minst 3 000 kvadratmeter oavsett antal barn.

Vänsterpartier skriver i en motion att ungefär 40 procent av Sveriges förskolor inte uppnår det här. Samtidigt krymper ytan med ungefär 3,4 kvadratmeter per år. Nu vill partiet se skärpta regler.

Annons

Annons

”Boverkets riktlinje ska gälla”

Situationen beskrivs som värst i expanderande städer – och allra värst i Stockholm.

”Där erbjuds barnen ofta en mindre yta än vad grisarna enligt Jordbruksverket minst ska ha. Jönköping är inte där än, men det rör sig åt den hållet, genom den kortsiktiga överexploatering som nu bedrivs i den inre staden och genom att barnens intresse regelmässigt kommer in för sent och för svagt i stadsbyggnadsprocessen”, skriver Vänsterpartiet i sin motion.

Partiet vill att Boverkets riktlinje ska gälla som minimiyta för kommunens förskolor, att naturmark, träd, buskar och gräsmattor ska vara regel samt att tak, gata, parkering eller grönmålade plastmattor utomhus inte ska kunna räknas in som friyta.

Goda effekter

Vänsterpartiet anser att det finns ett tydligt samband mellan en gårds kvalitet och utevistelse. Ju högre kvalitet en gård har, i form av grönska och väl anpassade lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus. Partiet skriver att utomhuslek på rymliga och gröna gårdar har visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncentrationsförmåga hos förskolebarn.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan