Annons

Annons

Annons

"Fel uppgifter i granskningen"

Text: 

Kommunstyrelsen bedömer att målen för utbyggnad av bredband kommer att nås. Men revisorerna är av en annan uppfattning och menar att det hela är osannolikt. Det finns ytterligare mål som politikerna menar att de nått, men där en granskning visar något helt annat.

Revisorerna håller inte med kommunstyrelsen om att målen för utbyggnad av bredband kommer att nås.

Det är Revisorerna med hjälp av Deloitte som granskat Jönköpings kommuns delårsrapport från den 31 augusti i år. Kommunstyrelsen har bedömt att de uppnått elva av sina mål och att sex är delvis uppnådda.

Annons

Men revisorerna håller inte med då deras granskning visar att kommunen i själva verket bara uppnått åtta mål, att fem mål är delvis uppnådda, att tre mål inte alls är uppnådda och att ett av målen inte gått att mäta. De tycker att politikerna har möjlighet att ta ett större ansvar i att tydligt förmedla sin samlade bedömning av kommunens måluppfyllelse.

Osannolikt att nå målet

När det gäller bredbandsutbyggnaden i kommunen är kommunens mål att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen år 2020 ska ha tillgång till snabbt bredband. Med snabbt bredband avses en teoretisk hastighet på 100 megabit i sekunden eller en faktisk hastighet på 50 megabit i sekunden.

Annons

Kommunstyrelsen bedömer att tillgången till snabbt bredband ökar i tillräcklig hög takt för att målet ska kunna uppnås. Enligt revisorernas granskning är det dock bara 60 procent av företagen i kommunen som hade tillgång till snabbt bredband 2017.

”För att nå målet krävs en ökning på totalt 30 procentenheter under de kommande två åren. Under perioden 2013-2017 var den totala ökningen dock endast 20 procentenheter. Vi bedömer det därför osannolikt att målet kommer uppnås”, står det i granskningen.

Hållbart resande är ett annat mål där granskningen inte stämmer överens med kommunstyrelsens egna bild över det hela. Målet är nämligen att cykelresorna i centrum ska öka med 25 procent till år 2020 utifrån värden från 2015.

Delade meningar

Kommunstyrelsen tror att målet nås och pekar på att cykelresorna ökat under det första halvåret i år, men revisorerna har inte fått tillgång till någon data för år 2018. De pekar i stället på att den statistik som finns visar på en minskning av cykelresor från 14 till 12 procent mellan år 2016 och 2017. De bedömer att det i så fall skulle krävas en väsentlig ökning av cykelresor för att nå målen.

Annons

Kommunen har vidare ett mål om att en hemtjänsttagare inte ska ha mer än tolv hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod. Kontinuiteten i hemtjänstbemanningen har legat mellan 18 och 14 personer sedan mätningarna började och därför menar kommunstyrelsen att det är osäkert om målet nås. De bedömer det ändå som delvis uppnått, men enligt granskningen har målet inte uppnåtts.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan