Annons

Annons

Annons

Bottnaryd

Här kan det bli nytt industriområde

Text: 

Jönköpings kommun har vuxit mycket på senare tid och är nu behov av att köpa ny mark för framtida behov. Mellan Dumme mosse och Bottnaryd, utmed riksväg 40, finns mark som kommunen nu gärna skulle vilja förvärva till industrier och företag.

Mellan Dumme mosse och Bottnaryd, utmed riksväg 40, finns mark som kommunen nu gärna skulle vilja förvärva. Bilden är en genrebild.

Kommunstyrelsen var under onsdagen enig när det gäller att kommunen behöver se över behovet av ny mark för framtiden.

– Vi har gjort av med mycket mark som vi haft i reserv då kommunen vuxit mycket och vi vill nu kolla möjliga markområden. Kring Jära finns mycket skogsmark som vi bedömer kan vara lämplig som framtida verksamhetsområden. Området är i dag inte utpekat i översiktsplanen, men ambitionen är att det ska bli inskrivet där. Vi håller på med ett dokument och vill få till ett förvärvstillstånd och sedan får vi se hur länsstyrelsen ser på frågan efter det och om det räcker, berättar Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Annons

Annons

”Behövs alltid underlag”

Kommunstyrelsen var eniga om att kommunen behöver mer mark till såväl bostäder som verksamhetsområden, då en del verksamheter inte är lämpliga att ha inne i tätorten.

– Det här är ett stråk som vi tycker är intressant som kan vara lämpliga att exploatera för andra ändamål. Det är svårt att säga när den marken vi har tar slut, men det behövs alltid ett underlag, berättar Ann-Marie Nilsson.

Kan ha som bytesmark

Först ska saken diskuteras i tekniska nämnden och sedan återstår att se om det går att genomföra en affär.

– Det är viktigt att en kommun har mark av flera anledningar, inte bara för att kunna använda det till bostäder och verksamheter. Det är också viktigt att ha bytesmark eller att ha mark som vi vill ha för att säkerställa grönytestrukturen, säger Ann-Marie Nilsson.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan