Annons

Annons

Annons

Fotboll

”Bygg ingen arena på Elmia”

Planerna på en ny fotbollsarena vid Jordbron i Jönköping är skrotad.

Istället riktas blickarna mot Elmia. Men enligt kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) så visar en utredning att byggandet av en ny fotbollsarena på Elmia skulle kosta 700 miljoner kronor.

Andreas Sturesson, KD, gör ett nytt utspel angående fotbollsarenan i Jönköping.

- Arenaprojektet på Jordbron var ekonomiskt oansvarigt och orimligt! Att förlägga en ny arena till Elmia skulle bli ännu dyrare. Vi har hela tiden hävdat att det enda rimliga är att utveckla den arena vi redan har. Nu behöver fler partier ansluta sig till vår linje. Det säger kommunalråd Andreas Sturesson med anledning av att arenautredningen nu är klar.

I januari 2017 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny fotbollsarena på Jordbron. Beslutet fattades av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna motsatte sig beslutet. I november 2017 lämnade Kristdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige om att riva upp arenabeslutet och istället utveckla befintlig arena i Stadsparken (Stadsparksvallen).

Annons

Annons

I augusti 2018 kom sex partier (S, V, MP, C, L, M) överens om att utreda Elmia och Stadsparken som placering för en ny arena. Kristdemokraterna ställde sig utanför överenskommelsen. Kommunfullmäktige beslutade sedan enhälligt att stoppa Jordbroprojektet.

Meningslöst

- Vi ställde oss utanför överenskommelsen av två skäl. Dels ville vi inte tillsätta nya utredningar utan istället fatta beslut som avgjorde frågan. Dels ansåg vi det meningslöst att utreda Elmiaalternativet då vi menade att det redan var känt att det skulle bli en orimligt dyr lösning, säger Andreas Sturesson.

Arenautredningen är nu klar. Denna visar att ett arenaprojekt på Elmia skulle innebära en investering på över 700 miljoner kronor. Elmiaalternativet blir därmed dyrare än det stoppade projektet på Jordbron. Investeringsutgiften inkluderar parkeringshus som måste byggas för att ersätta de markparkeringar som försvinner.

- Det visar sig nu att vi hade helt rätt. Elmia är inte ett ekonomiskt gångbart alternativ. Den kritik som riktades mot oss för att vi ställde oss utanför överenskommelsen var sålunda obefogad. Istället bör man kritisera att en lösning på arenafrågan nu har försenats ytterligare en gång, helt i onödan.

Utredningen beskriver också hur nuvarande arena i Stadsparken kan ersättas av en ny och hur detta kan göras samtidigt som verksamheten fortgår på Stadsparksvallen. Utredningen visar också vilka ingrepp i parken som blir konsekvensen av en ny arena.

Annons

- Genom att bygga en ny långsida bakom den norra långsidan och i denna inkludera de faciliteter som krävs för att arenan ska hålla allsvensk standard så kan det spelas fotboll på Stadsparksvallen under byggtiden samtidigt som man kan hålla nere kostnaderna (etapp 1 och 2 i tjänsteskrivelsen). Etapp 3 och 4 bedömer vi inte behöver genomföras i dagsläget. Vi Kristdemokrater anser att man behöver jobba vidare för att hitta kostnadsreduceringar som gör att investeringsutgiften för etapp 1 och 2 kan minskas. Det bör sättas ett tak för investeringen och arenaprojektet får sedan anpassas till budgettaket. Det innebär att kostnaderna för arenaprojektet ska understiga de drygt 200 mnkr som anges för etapp 1 och 2. Vi kommer under januari inom partiet diskutera vilket tak som vi anser bör sättas, säger Andreas Sturesson i ett pressmeddelande.

Annons

Tidigare utredningar har angivit att en ombyggnation av nuvarande arena till allsvensk standard kan göras för 60-70 mnkr. I Kristdemokraternas arenamotion gjordes dock bedömningen att kostnaden var högre än så för att skapa en fullgod arenalösning. I den aktuella arenautredningen belyses kostnaderna för att i etapper riva nuvarande arena och ersätta den med en ny.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan