Annons

Annons

Annons

Arenafrågan Jönköping

Arenabygget – här kan trafiken öka

Text: 

Om politikerna väljer att gå vidare med alternativet att utveckla Stadsparksvallen i Jönköping genom ny- eller ombyggnation så måste det göras en ny trafikutredning. Det fastslås i den förstudie som gjorts om alternativen till placering av den nya fotbollsarenan.

Översiktsbild över en arena i Stadsparken.

En förstudie har genomförts gällande utveckling av Stadsparksvallen som utomhusarena för fotboll genom ny- eller ombyggnation samt förslaget till utomhusarena inom Elmiaområdet

Annons

När det gäller förslaget att placera arenan i Stadsparksvallen finns det i dag ingen aktuell trafikutredning för Stadsparken och Stadsparksvallen. Däremot har parkeringsverksamheten inom kommunen en god bild av parkeringsmönstret vid större evenemang. Inom Stadsparken finns 180 besöksplatser och tio personalplatser vid huvudläktaren.

Annons

Bostadsområden drabbas

Parkeringskapaciteten österut genom Bäckalyckan bedöms vara stor för närvarande efter att det införts parkeringsavgifter i området och beläggningen då minskat.

Bostadsområdena väster om Stadsparken får störande biltrafik då det är troligt att bilburna åskådare söker sig dit i samband med större evenemang. Områdets vägnät med smala gator, täta utfarter och trånga korsningar bedöms inte vara lämpliga för den sortens trafiktäthet.

Om Stadsparksvallen blir aktuell för en ny arena eller om Stadsparksvallen ska fortsätta vara stadens fotbollsarena fastslås det i förstudien att det måste göras en trafikutredning.

Inga nya p-platser för besökare

Bussar med bortasupportrar är tänkt att komma väster om Arboretum via Kata Dalströms stig, som skulle kunna breddas och förses med ett funktionellt ytskick. Medias bussar ska ta samma väg och mediaplatserna skulle bli söder om södra läktaren.

Spelarbussar, funktionärer, domare och varor till restaurangen är tänkt att gå via Skjutsarbacken. De stora gång- och cykelflödena ska ledas gemensamt längs Skjutsarbacken mot entrétorget med flaggstänger och parkeringsplatser för handikappade.

750 cykelparkeringar blir det i detta förslag nära entrén och söder om arenan skulle det göras plats för tv:s bussar.

Annons

Det planeras inte för någon utbyggnad av nya parkeringsplatser för besökare vid Stadsparksvallen. I förstudien konstateras det att det inom 300 meter från arenan finns 278 parkeringsplatser och inom 600 meter finns totalt 825 parkeringsplatser.

Inbäddat innehåll

Läs även:

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan