Annons

Annons

Annons

Arenafrågan Jönköping

Arenabeslut – efter stor oenighet

Text: 

Politikerna i tekniska nämnden har godkänt tjänstemännens förstudie om en ny fotbollsarena i Jönköping. Men partierna var inte eniga, och Kristdemokraterna har hittat flera brister i utredningen.

– Det finns massa saker som inte är redovisade, säger Hanns Boris (KD).

Den planerade fotbollsarenan ska ha ett eget uttryck, står det i rapporten som lämnats till politikerna. Vy från parkeringen vid Skjutsarbacken.

Turerna kring en ny fotbollsarena i Jönköping har minst sagt varit många de senaste åren. I augusti rev politikerna i kommunfullmäktige upp beslutet att bygga en ny arena på Jordbron för att i stället utreda två nya alternativ. Det ena är ombyggnation/nybyggnation av Stadsparksvallen, det andra är en ny arena på Elmiaområdet.

På tisdagen presenterades den omfattande utredningen, som tjänstemännen på tekniska kontoret har gjort, för politikerna i tekniska nämnden. I förstudien redovisas de olika alternativen var och ett för sig och vilka konsekvenser de skulle kunna innebära.

Annons

– Beslutet blev att godkänna utredningen, vi tycker att förvaltningen har gjort det de hade i uppdrag att göra. Moderaterna och Sverigedemokraterna avstod från att rösta och Kristdemokraterna föredrar en upprustning av Stadsparksvallen, säger Lynn Carlsson (S), ny ordförande i tekniska nämnden.

Annons

Det här innebär att frågan går vidare för behandling i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. Beslutet fattas som tidigast vid sammanträdet i februari.

Skiss från förstudien 20 december 2018 om den nya arenan.

Varit kritiska

Kristdemokraterna har under en längre tid varit kritiska mot en nybyggd arena, och de har även synpunkter på den här förstudien.

– Vi har hittat massa saker som inte är redovisade. Det finns varken några driftskostnader för Elmia eller Stadsparken, det saknas 342 parkeringsplatser på Elmia och vi har inte heller fått någon redovisning för hur det ska komma 200 000 besökare årligen om arenan byggs på Elmia, säger Hanns Boris (KD), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

– Det är med stor förvåning, och med viss besvikelse, som jag kan konstatera att den styrande koalitionen inte var intresserade av att komplettera utredningen där den brister. Det är oerhört viktigt att vi nu har all fakta på bordet när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hantera och besluta om arenan. Det är därför som vi också ställde väldigt många detaljerade och ingående frågor vid nämndens sammanträde om de olika förslagen. Vi fick dessutom väldigt bra svar på några av våra frågor och anser att det hade varit bra för den fortsatta processen att de svaren följer med utredningen.

Annons

Annons

"Värda miljonbelopp"

Vid tekniska nämndens möte fattades inga beslut om vilket av alternativen som föredras, utan det blir upp till varje parti att bestämma sig.

– Nu får partierna diskutera frågan och därefter får fullmäktige avgöra om något saknas, säger Lynn Carlsson, som konstaterar att förstudien innehöll viss ny information.

– Det nya var hur mycket träden i Stadsparken är värda. Värdet kan vara mellan 50 000 och miljonbelopp, och det är mycket pengar.

J-Södras ordförande Mats Tidstrand vill i nuläget inte gå in på vilket av alternativen som klubben föredrar.

– Jag väljer att inte kommentera det närmare just nu. Det får ha sin gång. Förhoppningsvis byggs det en arena för Jönköpingsfotbollen och vad som är att föredra för Jönköpings Södra håller vi internt just nu, sade han till Jnytt förra veckan.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan