Annons

Annons

Annons

Annons

”Dags att införa äldremottagningar”

Annons

I valrörelsen 2018 var de flesta partierna för att driva vidare frågan om att införa äldremottagningar vid vårdcentralerna i Region Jönköpings län. Nu gäller det att stå upp för sina löften, skriver Mikael Ekvall (V) i en motion till regionfullmäktige.

Syftet med en äldremottagning är att förenkla för äldre att få kontakt med vården. Mikael Ekvall (V) skriver i en motion till regionfullmäktige i Jönköpings län att flera av vårdcentralerna i regionen redan gör ett bra arbete med att erbjuda äldre god vård under dessa premisser, men han anser att arbetet måste organiseras och struktureras mer jämlikt. Dessutom ska arbetet ske på samtliga vårdcentraler.

Annons

Annons

2017 skrev Vänsterpartiet en motion till regionfullmäktige som handlade om att ta fram underlag för hur arbetet med att inrätta en äldremottagning vid varje vårdcentral skulle kunna se ut. Partiet menar nu att det underlaget borde bidra med alla de verktyg som krävs för att få till ett bra tillvägagångssätt för införandet av äldremottagningar.

”Till en äldremottagning ska det gå att ringa direkt och få prata med en annan människa på en gång och därmed slippa krångliga knappvalssystem. Det är också centralt att de äldre erbjuds en fast vårdkontakt när behov av detta finns”, skriver Mikael Ekvall i sin motion.

Partiet föreslår att sjuksköterskor och arbetsterapeuter skulle kunna agera frontfigurer för den här verksamheten och på så sätt erbjuda de äldre ett välbekant ansikte.

”Vi ser att det är oerhört viktigt att äldremottagningars syfte tydliggörs samtidigt som en viss standardisering sker. Men det betyder inte att varje äldremottagning behöver se exakt likadan ut”, skriver Ekvall.

Partiet anser att åstadkommandet av den här typen av verksamhet främst handlar om nya arbetssätt och inte ekonomi.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan