Annons

Annons

Annons

Anmäler skada efter förlossning

Två anmälningar enligt lex Maria har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från Region Jönköpings län för bedömning. Båda händelserna har koppling till Länssjukhuset Ryhov.

Temabild.

En anmälan gäller en patient på Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset Eksjö som fått smärtlindring i samband med förlossning. Patienten ska ha fått så kallad ryggmärgsbedövning. Patienten drabbades i efterförloppet till förlossningen av en infektion vid ryggmärgen där katetern för bedövningen suttit.

Annons

Annons

Diffusa symptom

Symptomen på patienten var diffusa och svåra för vårdpersonalen att förstå samt att det fanns brister i rutin, arbetssätt och samverkan mellan inblandade läkare från olika kliniker. På grund av detta uppmärksammades och behandlades infektionen med viss fördröjning.

Fördröjningen av behandlingen mot infektionen kan ha bidragit till att patienten drabbades av en allvarlig ryggmärgsskada med kvarstående nedsatt muskelkraft i benen och även nedsatt känsel. Prognosen för patientens skada är oklar.

Förväxling av läkemedel

I en annan anmälan enligt lex Maria handlar det om förväxling av läkemedel på Länssjukhuset Ryhov. En patient som ska ha vårdats på intensivvårdsavdelning på grund av akut sjukdom ska ha fått fel medicin. På grund av brister i arbetsmiljö och hög arbetsbelastning skedde en förväxling av läkemedel.

Patienten fick högt blodtryck och misstaget upptäcktes efter några timmar. Den felaktiga läkemedelsbehandlingen avbröts och blodtrycket blev sedan normalt igen.

Patienten drabbades inte av någon skada av misstaget men avled senare av sin akuta sjukdom.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan