Annons

Annons

Annons

Insändare
Bygg ett trygghetsboende i Norrahammar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kristdemokraterna i Tabergdalens kommundelsförening med önskan om trygghetsboende i Norrahammar.

I kommunens förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019 - 2024 (KBFP) anges att kommunens mål är att det genomsnitt ska påbörjas 1 000 bostäder per år, varav 200 ska vara villor och grupphus. Vidare anges att översiktsplanens huvudinriktning är att den stora expansionen av bostäder ska ske inom den centrala tätorten men också att det finns behov av nybyggnad som utvidgar tätortsområdena. Mindre tätorter behöver också tillskott på bostäder för att tillmötesgå efterfrågan och upprätthålla en god servicenivå.

I kommunens kriterier för bostadsbyggnation anges bl.a. att bostadsområden ska ha blandade hustyper för att tillfredsställa att de fungerar för alla åldrar och livsfaser och olika typer av specialboende för socialtjänsten, äldre, flyktingar och studenter. Vidare nämns att byggnation ska planeras för att alla kommundelar ska kunna ha en positiv inriktning och samordnas med tillgång på skolor och förskolor.

Annons

Annons

För äldreomsorgen behövs nya platser med hänsyn till ökande äldre befolkning samt att ett antal äldre boendeplatser inte uppfyller arbetsmiljökriterierna. Här påminner författarna till programmet att det finns en politisk ambition att utöka andelen trygghetsboende i kommunen.

I det nyligen antagna kommunprogrammet finns i avsnittet Äldrepolitik en lång uppräkning av vad som kan ge den enskilde trygghet och ett sammanhang i tillvaron. Här nämns bl.a. att särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende behövs för att möta behov i olika skeenden i livet. Kommunala bostadsbolag ska erbjuda goda bostäder till rimliga kostnader i alla delar av kommunen. Vidare sägs att kommunen ska planera för variationsrika bostadsområden, där alla kan bo och trivas under hela livet med olika hustyper och storlekar men också med olika upplåtelseformer. Detta gäller därmed även äldre.

I Jönköpings kommun finns i dag fyra trygghetsboende. Dessa ligger i kommunens mer centrala delar. Vi kan konstatera att trygghetsboenden saknas i Tabergsdalen liksom inom andra tätortsområden i kommunen.

I centrala Norrahammar planerar det kommunala bostadsbolaget Junehem att bygga ett hyreshus med 26 lägenheter och lokaler för verksamheter av olika slag med möjlig byggstart nästa år.

I Norrahammar finns viktiga samhällsfunktioner som vårdcentral, folktandvård, apotek, affär och närhet till äldreboendet Gjutaren. Vidare är kommunikationerna med Jönköpings Centrum mycket goda. Vi anser att Norrahammar är en mycket lämplig plats för ett trygghetsboende.

Annons

I en artikel i JP 21 augusti 2019 uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson, C, om boendesituationen för äldre. Hon säger bl. a. att kommunstyrelsen lyfter fram vikten av olika boendeformer i olika delar av kommunen, där trygghetsboende är en viktig del, i ägardialogen med kommunens egna bostadsbolag. Hon säger också att det är bostadsbolagen, både de privata och kommunala, som själva avgör var de har förutsättningar att bygga dessa.

Annons

I Norrahammar bygger kommunens eget bostadsbolag, Junehem, inom en snar framtid en hyresfastighet. Vad vore lämpligare än att då infria KBFP:s ambitioner med ett trygghetsboende som ligger utanför kommuncentrat och där kommunen själv är byggherre.

Med ovanstående skrivelse vill Kristdemokraternas kommundelsförening i Tabergsdalen uppmärksamma kommunstyrelsen att det finns styrmedel genom att med ägardirektiv uppmana Junehem att i det nya bostadsbygget inkludera ett trygghetsboende.

För Kristdemokraternas kommundelsförening i Tabergsdalen

Göran Undevall

Josef Hillerström

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan