Annons

Annons

Annons

Centrala Väster

Insändare
Nej till språktest för permanent uppehållstillstånd

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Språkkrav för medborgarskap har blivit den senaste hiten i svensk politik. Från att ha varit en avstickare som gav Folkpartiet en väljarrusning 2002 har det mer och mer blivit allmänt accepterat att avkräva språkkrav på invandrare. Nu senast har partistyrelsen i Kristdemokraterna valt att gå ännu längre och vill införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd (PUT).

Vi ser flera problem med ett införande av språkkrav för både PUT och medborgarskap. Problemen grundar sig i flera missförstånd om språk och integration. Några begrepp som ofta förväxlas i debatten är språkkunskaper, integration, utanförskap och brottslighet. Det är inte ovanligt att man sätter likhetstecken mellan de begreppen.

Det är dock inte så enkelt som att språkkunskaper per automatik leder till integration vilket i sin tur leder till lägre brottslighet. Man kan vara fullt integrerad i svenska samhället, med ”svenska värderingar”, och ändå begå brottsliga handlingar.

Annons

Annons

Man kan också leva hela sitt liv i Sverige som engelsktalande och ändå vara fullt integrerad. Det är också fullt möjligt att vara svensk och tala flytande svenska och ändå lockas till terroristorganisationer, vilket vi sett bland annat med flera av de svenska IS-terroristerna.

Något som ofta glöms bort i debatten är dessutom att ett nytt språk inte är enkelt att lära sig för alla.

Språkinlärning är inte ett enkelt spår från ett språk till ett annat, utan är beroende av att många faktorer samspelar. God språkinlärning kräver psykiska, sociala och ekonomiska förutsättningar.

Det krävs också att inläraren som individ har en god språkförmåga, och gärna en språklig bakgrund som påminner om det nya språket. Det är alltså överlag lättare för en tysk ingenjör att lära sig svenska än för en traumatiserad krigsdrabbad mor från Mellanöstern. Menar man allvar med att man vill öka språkkunskaperna i svenska är det alltså helt andra åtgärder som bör vidtas än införande av språkkrav.

Till exempel skulle man kunna se över systemet med SFI-undervisning, och införa fler språkliga mötesplatser som exempelvis språkcaféer i kommunerna. Bostads- och skolsegregationen är också en bidragande orsak till att det ibland är mycket svårt för invandrare att lära sig svenska. Finns det inga svensktalande i området att öva språket med är det svårt att öva upp sina färdigheter. Exemplen på lösningar kan göras många, men inget av dem inkluderar att ställa krav på individer i utsatta situationer.

Annons

Ofta i debatten tas argumentet om motivation upp, som ett exempel på något som behövs för att tvinga invandrare att lära sig svenska. Det argumentet grundar sig på två felaktiga premisser. Dels är det inte särskilt vanligt att människor kommer till ett nytt land utan en vilja att lära sig språket.

Annons

Dels kan språkinlärning inte tvingas fram med enbart motivation. Det var något som visades extra tydligt i och med införandet av den så kallade SFI-bonusen, som innebar att man fick en pengabonus om man lyckades lära sig svenska språket inom en viss tid. SFI-bonusen var ett totalt misslyckande som kostade staten drygt 230 miljoner kronor.

SFI-bonusen gavs i stort sett till de personer som även utan bonusincitamentet hade lärt sig svenska på kort tid. Vi fick alltså inte fler personer som snabbare lärde sig svenska, utan de människor som redan hade alla förutsättningar att lära sig språket fick lite extra pengar i fickan. Lyckligtvis avskaffades SFI-bonusen 2014.

Om vi inför ett språktest för medborgarskap kommer vi få se samma resultat. De personer som har god förutsättning för språkinlärning och har rätt bakgrund kommer gynnas, medan de andra kommer sättas ännu mer i utanförskap. Genom ett språkkrav exkluderar vi alltså de individer som redan har det svårast i samhället. I den här kontexten framstår språktest för PUT som direkt inhumant.

Inte nog med att vi vill stänga ute människor från medborgarskapet, villkorat efter inlärningsförmåga, nu ska de dessutom stängas ute från permanent uppehållstillstånd!

Annons

Den kristdemokratiska ideologin är otroligt tydlig: alla människor har ett grundläggande människovärde, och det kan inte rubbas. Permanent uppehållstillstånd ska därför inte villkoras efter en individs psykiska eller sociala förutsättningar, eller dennes inlärningsförmåga.

Vi är medvetna om att det finns strömningar i samhället som gärna ser att enbart invandrare med högstatusjobb och höga löner ska få stanna i Sverige. Men en kristdemokratisk syn på människan godtar inte att människor sorteras ut beroende på en social bakgrund man inte själv har valt.

Vi säger därför nej tack till språktest för PUT, och nej tack till språktest för medborgarskap.

Jessica Wiederhielm (KD)

Daniel Fredriksson (KD)

Hanna Sydhage (KD)

Maria Fälth (KD)

Peter Åkerström (KD)

Christina Borglund (KD)

Gunilla Lindell (KD)

Lars-Olof Eliasson (KD)

Sverker Ågren (KD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan