Annons

Annons

Annons

Jönköpingsbor vill satsa på bussarna

En undersökning bland kommunens invånare visar att mer än hälften av Jönköpingsborna vill att kommunen satsar på kollektivtrafik och cykel när de alternativen ställs mot biltrafik.

Jönköpings kommun uppger att en majoritet av invånarna hellre ser en satsning på kollektiv- och cykeltrafiken, än biltrafiken.

Det var i höstas som Jönköpings kommun genomförde en resvaneundersökning bland invånarna i kommunen. Nästan 3 000 personer svarade på frågor som bland annat rörde invånarnas syn på hur kommunen ska satsa på olika färdmedel.

Annons

Annons

En av frågorna ställde två färdmedel mot varandra för att se hur invånarna anser att prioritering borde göras. Färdmedlen som ställdes mot varandra var cykel, kollektivtrafik och bil.

– Mer än hälften föredrar att kommunen satsar på kollektivtrafik och cykel när de båda alternativen ställs mot biltrafik. Ungefär en fjärdedel vill i båda fallen istället prioritera biltrafiken. Även om det inte är riktigt lika tydligt när cykel och kollektivtrafik ställs mot varandra, så står det klart att flest vill se satsningar på kollektivtrafik, säger kommunens projektledare i hållbart resande, Olle Gustafsson, i ett pressmeddelande.

En annan fråga som ställes i undersökningen var om Jönköpings kommun borde arbeta för att öka, bibehålla eller minska resorna med bil, cykel och kollektivtrafik. 70 procent har uppgett att de vill att kommunen ska arbeta för att öka andelarna av både kollektivtrafiken och cykel. Enligt kommunens pressmeddelande tycker 42 procent att kommunen ska jobba för att biltrafiken ska vara oförändrad och 38 procent för att den ska minska.

– Det är tydligt av svaren att både kvinnor och män föredrar satsningar och ökningar för cykel- och kollektivtrafiken betydligt mera än för biltrafiken. Men kvinnorna är ännu mer positiva till cykel och kollektivtrafik och mindre positiva till bilen jämfört med männen, säger Olle Gustafsson.

Annons

Undersökningen ligger till grund för hur kommunen planerar satsningar på olika trafikslag.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan