Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Ökad självförsörjning i länet skapar både jobb och trygghet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hälften av all mat som vi svenskar äter idag är importerad. Vad innebär det för Sverige om vi skulle drabbas av en längre kris? Det måste vi börja planera för redan nu.

För i tider av kris blir brister och sårbarheter i samhället mera synliga. Dagens Coronapandemi, som har lamslagit världen och satt handelskedjor ur spel, visar på vikten av att ett land har en hög självförsörjningsgrad inom områden som är strategiska för befolkningen. Diskussionen har redan startat i Sverige om hur det står till med vår självförsörjningsgrad både när det gäller mat, mediciner och annan viktig utrustning för sjukvården.

Centerpartiets linje är att vi behöver minska sårbarheten och stärka den svenska beredskapen. Hur vi får mat på våra tallrikar är ett särskilt viktigt område. Centerpartiet i Jönköpings län arbetar för att öka självförsörjningsgraden. Det ger både jobb i länet och ökad trygghet för invånarna.

Annons

Annons

Förra året färdigställdes länets regionala livsmedelsstrategi. I den pekar man ut vägen mot ett mer hållbart län med högre självförsörjningsgrad. Man föreslår en rad åtgärder där politiken i några av dessa har ett stort ansvar för att de genomförs:

1. Personalförsörjning och utbildning. Tillgången på utbildad arbetskraft behöver öka om man ska nå målet om en högre självförsörjningsgrad, både inom jordbruk och livsmedelsindustrin. Det behövs också flera som vill bli företagare inom jordbruk och livsmedelsförädling. Centerpartiet kommer därför att aktivt verka för att skapa fler utbildningsplatser och nya utbildningar inom vidareförädling av livsmedel. Kommunerna, länets naturbruksskolor, arbetsförmedling och yrkeshögskolan är självklara aktörer i detta arbete. Vi vill också att naturbruksskolorna utvecklas till att bli kunskapscentra för företagare och mötesplatsen för gröna näringar och den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. Offentliga måltiden. Både kommunerna och Region Jönköping har kommit långt med att i sina kostpolicys peka ut behovet av att laga mat från närodlade produkter, men för att detta verkligen skall ske anser vi att arbetet måste drivas ännu mer målmedvetet FÖR ATT NÅ RESULTAT. Centerpartiet vill underlätta för lokala producenter genom att skapa fler distributionscentraler och dela upp upphandlingar så även mindre producenter kan lämna anbud för det man producerar.

Annons

3. Skydda åkermarken. Åkermarken är en ändlig resurs som måste värnas om vi långsiktigt ska kunna upprätthålla en hög självförsörjningsgrad. Konkurrensen om marken är stor särskilt i närheten av våra större tätorter. Centerpartiet arbetar för att det i planeringsprocessen för byggnation och infrastruktur ska tas fram alternativa lokaliseringar som sparar åkermarken för livsmedelsproduktion.

Jönköpings län har bra förutsättningar att kunna bidra till en ökad livsmedelsproduktion och därmed en högre självförsörjningsgrad både i länet och landet. En ökad produktion skulle ge fler jobb både i jordbruket och förädlingsföretagen. Centerpartiet kommer att vara pådrivande i arbetet med att nå detta mål.

Distriktsstyrelse för Centerpartiet i Jönköpings län

Ordförande Viceordförande

Per Eriksson Torbjörn Egerhag

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy