Annons

Annons

Annons

Rosenlund

Insändare
Vätterstranden har oerhörd utvecklingspotential

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till Kjell Krantz

Vätterstranden i Jönköping är en fantastisk plats och en stor tillgång för staden. Samtidigt är stranden i sin helhet en outnyttjad resurs med oerhörd utvecklingspotential.

Inom Stadsbyggnadsvisionen pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att utreda Vätterstrandens framtida roll i Jönköpings stadsliv. Den geografiska avgränsningen är sträckan mellan Lokstallarna i väster och basketplanen nedanför Rosenlunds Herrgård i öster. Arbetet har hittills bestått av landskapsanalys och workshops med tjänstepersoner.

Annons

Annons

Under hösten och vintern kommer en medborgardialog att genomföras. Kommuninvånarnas stora engagemang för Vätterstranden ger goda förutsättningar för en givande dialog och vi ser fram emot att ta del av alla kloka tankar. När medborgardialogen är genomförd och sammanställd är målet att kunna presentera förslag på ett antal konkreta projekt som kan genomföras inom en överskådlig framtid.

Vättern har inte bara strandremsan genom Jönköping utan erbjuder stora möjligheter även för andra delar av kommunen, från Bankeryd till Gränna. För att på sikt utveckla attraktiviteten har Stadsbyggnadskontoret på Kommunfullmäktiges uppdrag påbörjat ett visionsarbete – Vision Södra Vättern. Här berörs frågor som tidigare lyfts i olika sammanhang, exempelvis badstränder, Piren, båtlivets förutsättningar och kallbadhus. Arbetet ska utmynna i en tydlig bild av hur vår plats vid södra Vättern ska kunna nyttjas i framtiden.

Emma Svärd

Verksamhetschef

Utveckling och trafik, stadsbyggnadskontoret

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan