Annons

Annons

Annons

Omdiskuterade elsparkcyklarna

Debatt
Gör elsparken till en naturlig del av Jönköpings kollektivtrafik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommuner behöver kunna ställa konkreta krav på operatörer som tillhandahåller mikromobilitetstjänster, skriver Joar Bjelkholm.

Bild: Terese Karlsson

Annons

Utvecklingen av nya mobilitetslösningar och färdmedel går fort. Den delade elsparkcykeln är ett relativt nytt färdmedel i stadsbilden och etableringen till nya områden sker i rask takt. Både klimatomställningen och ökad inflyttning till tätorterna kräver nya sätt ta sig runt på och mikromobilitet kan definitivt bidra till omställningen och skapa hållbara, lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer.

Under juli genomfördes över 32 000 resor med TIER:s elsparkcyklar enbart i Jönköping. Ändå har elsparkcykeln ännu inte fått en naturlig plats i stadsmiljön. Det visar inte minst den gångna sommaren där slarviga parkeringar emellanåt försämrat tillgängligheten. Samtidigt kan ingen blunda för att fler alternativ till bilen och fler möjligheter att kombinera olika resesätt leder till minskade koldioxidutsläpp och bullernivå – som på sikt ger bättre luftkvalitet och miljö.

Annons

Annons

Den delade elsparkcykeln tillhör en innovativ bransch som behöver blir än bättre på att samspela med omgivande samhälle och städerna. Mer och tydligare regelverk för mikromobilitetstjänster främjar seriösa aktörer, men de verktyg som svenska städer har räcker helt enkelt inte för att reglera marknaden. Elsparkcyklar, cyklar och elcyklar bör ses som komplement till bussar och spårbunden trafik – för att bli en naturlig del av framtidens transportsystem, och på så vis bidra till att nå Jönköpings klimatmål.

Kommuner behöver kunna ställa konkreta krav på operatörer som tillhandahåller mikromobilitetstjänster vad gäller skärpta fordonsstandarder för att ökad trafiksäkerhet, parkeringslösningar anpassade efter var stads behov, bred geografisk täckning av mikromobilitetstjänsten, goda arbetsförhållanden och inte minst ett tydligt krav på en hållbar verksamhet med höga klimatmål och god tillgänglighet. I en offensiv för att förbättra trafiksäkerheten och adressera parkeringsutmaningen presenterar vi nu följande åtgärdsprogram:

• Sänkt hastighet. Hastighet är en riskfaktor för olyckor.

• Ökat ansvarsutkrävande. Vi inför registreringsskyltar på våra fordon för att underlätta rapportering av ansvarslös åkning och felparkeringar. Vi stärker vår kundsupport för att kunna stänga av misskötsamma och minderåriga användare.

Annons

• Investeringar i infrastruktur. Vi åtar oss investeringar i parkeringsställ tillsammans med kommuner som dock behöver upplåta mark för att avancera i den gröna omställningen.

Annons

• Krav på bättre parkering. Framöver kommer användare behöva fota elsparkcykeln efter avslutad resa för att visa att den har parkerats korrekt.

En framtid där delad mikromobilitet upphandlas eller licensieras samt integreras i kollektivtrafiken ökar den offentliga sektorns möjligheter att ställa krav på hållbarhet, säkerhet, jämlikhet och inkludering. Vi för gärna dialog och bidrar aktivt med vår erfarenhet från över 140 städer i 15 länder för att vi tillsammans ska kunna uppnå denna framtid.

Joar Bjelkholm

Regionchef vid Tier Mobility

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan