Annons

Annons

Annons

Torsbo

Huset som ligger där det inte ska: Olika åsikter om dess framtid

I stadsplanen för kvarteret Rödingen från 1966 har hela området norr om Linnarbäcken – från Jönköpingsvägen till Hjortsjöns strand – gjorts om till ”område för allmänt ändamål”. Men en privatbostad blev kvar på fel område och är så än i dag, 55 år senare.

Fastigheten Torsbo 1:2 ligger som en ö på ett område som, enligt detaljplanen, är allmän platsmark. Enligt planen från 1966 skulle huset flyttas.

Annons

Tanken då var att ”frilägga stadsäga 327A” – alltså att flytta huset. Platsen som föreslås är kvarteret Rödingen strax norr om den allmänna ytan. Redan då var Rödingen fyllt med åtta fastigheter längs Hjortsjövägen. Lösningen skulle vara att utöka kvarteret med sex tomter längs en nybyggd gata på ”baksidan”, Lillvägen. Så skedde också – samtidigt som stadsägan 327A stannade kvar som enda privatfastighet längs Verner Malmstens väg, eller vad nu gatan hette på den tiden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan