Annons

Annons

Annons

Gruvplanerna i Norra Kärr

Debatt
Gruva i Norra Kärr ett stort hot mot Vättern

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

, skriver Amanda Palmstierna och Emma Hult.

Annons

DEBATT. ”Det är inte så att vi tar lätt på miljöfrågor, men ja, vi älskar gruvor i Socialdemokraterna”.

Det hann inte gå många minuter innan Sveriges nye näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) gav besked om att regeringen kommer att fatta beslut om järnmalmsbrytningen i Gállok inom snar framtid. I samma stund blev det återigen tydligt varför Miljöpartiet behövs i svensk politik. Nu är vi riktigt oroliga för att Thorwaldssons nästa projekt är en jordartsmetallgruva i Norra Kärr.

I statsminister Magdalena Anderssons regeringsförklaring talades det varmt om mänskliga rättigheter och minoriteters rätt till kultur. Hennes anförande gav sken av engagemang och ambition, vilket gladde alla oss som värnar kommande generationers framtid. Därav vår enorma förvåning när det blev tydligt att statsministerns ord i plenisalen var just bara vackra ord.

Annons

Annons

Det krävs ingen grävande journalistik för att synliggöra den nytillträdda regeringens egentliga önskan. Den levererades av näringslivsministern som sa som det var: Socialdemokraterna ska öppna nya gruvor, för att ”de älskar gruvor”.

Perspektiv om konsekvenserna för naturen lyste smärtsamt tydligt med sin frånvaro när ministern talade till pressen. Lika tydlig är den talande tystnaden från Sveriges nya klimat- och miljöministern, Annika Strandhäll. Klimat- och miljöministern borde ha agerat snabbt och med kraft mot ett sådant grovt miljöskadligt uttalande.

Nu är vi på riktigt oroliga för att nästa projekt för Thorwaldsson skulle kunna bli en jordartsmetallgruva i Norra Kärr. Det vore ett katastrofalt hot mot det viktigaste vi har, rent vatten från Vättern och de andra omkringliggande vattendragen. Utan rent vatten finns inget liv!

Det är med oro vi undrar om vi nu är tillbaka i en miljöfientlig agenda där kapitalet tillåts härja fritt till förmån för kortsiktiga vinster, medan den egentliga notan sänds till kommande generationer?

Frågan om en gruvexploatering i Gállok har behandlats av regeringen sedan 2017 och vi är många som väntar på beslutet. Gállok-området är mycket viktigt för renskötseln och den samiska kulturen, här finns också betydelsefulla natur- och kulturvärden. Miljöpartiet är inte emot all gruvnäring i sig – men i stället för att lägga resurser på nya gruvetableringar behöver vi bli bättre på att ta tillvara och återbruka allt det vi redan brutit.

Annons

Gruvverksamhet har alltid en påverkan på miljön där den utförs. Gruvor står för en betydande del av miljöavfallet i Sverige och orsakar alltför ofta allvarliga miljöproblem. Gruvetablering i Gállok är särskilt olämpligt. I Gállok finns flera sjöar och vattendrag, viktiga för fiske och rekreation men också som dricksvattenresurs. Precis som hotet mot Vättern och vattendragen runt en gruva i Norra Kärr.

Nu måste alla vi som värnar miljö organisera oss! Låt oss visa att vi är många som aldrig kommer att stå tysta och se på när det görs oåterkalleliga ingrepp i vår natur.

Emma Hult (MP)

Riksdagsledamot Jönköpings läns valkrets

Amanda Palmstierna (MP)

Riksdagsledamot och mineralpolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan