Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Riv inte Hus M2 på Ryhov

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hus M2 utgör dock tillsammans med närliggande byggnader en intressant historisk och geografisk enhet med kultur- och bildningsprofil, skriver Kristina Nero. Foto: Regionfastigheter.

Annons

DEBATT. I fredagens JP (14/1) fanns en artikel rubricerad ”Regionen vill riva anrika regementsbyggnaden”. Det centerpartistiska regionrådet Per Eriksson menade lakoniskt att det var rätt att ”peta omkull huset” och avsåg då rivning av Hus M 2 på sjukhusområdet på Ryhov för att ge plats till nybyggnation och fler vårdplatser. Uttalandet lämnar frågor att förtydliga.

Inledningsvis är det oklart varför en ordförande i regionens ANA-nämnd överhuvudtaget uttalar sig om nybyggnads-och vårdplanering. Tillsammans med näringsliv och arbetsmarknad har nämnden som uppdrag att värna om kulturen i länet. Det anges inte vilka anonyma ”vi” han lutar sig mot när han representerar regionen. Det kan knappast vara ANA-nämndens ledamöter, eftersom frågan inte tagits upp till diskussion där.

Annons

Hus M2 byggdes 1910 och är beläget vid infarten från centrum till sjukhusområdet. Per Eriksson anser inte att byggnaden är användbar för vård eller annat överhuvudtaget, samt att den bedöms sakna kulturhistoriskt värde. För den icke namngivna expertis från en arkitektbyrå som Per Eriksson hänvisar till, är det omöjligt att utläsa kompetens.

Annons

Hus M2 utgör dock tillsammans med närliggande byggnader en intressant historisk och geografisk enhet med kultur- och bildningsprofil. Där finns Ryhovs herrgård med konferenser och kurser, Medicinhistoriska museet och Hus B 4 Qulturum. Det Per Eriksson menar inte duger till något för vård, kan väl kombineras med ANAs uppdrag i en vidare vårddefinition. Konstnärliga verksamheter bedrivs redan terapeutiskt inom regionens avdelning ”Kultur för hälsa”. Projektet med musikterapi som i artikeln felaktigt angavs bedrivas i Hus M2 idag, flyttades ut 2015, men kunde förslagsvis återkomma dit.

Ett par rum i Hus M2 skulle vara mycket lämpliga för utställningar.

För en kommande användning av Hus M2 sätter följaktligen bara bristande kreativ förmåga gränser.

Sedan 2017 har Region Jönköpings län i omgångar arbetat med en inventering av den konst som inköpts för skattemedel men som av olika skäl inte funnit plats utan magasinerats. Det omfattande arbetet har uppgivits vara slutfört i december förra året. Nästa steg blir att fundera på hur dessa alster ska göras tillgängliga för beskådande. Ett par rum i Hus M2 skulle vara mycket lämpliga för utställningar. Läget är idealiskt – nära busskommunikationer för allmänheten och på gångavstånd för patienter, anhöriga och personal att besöka och stimuleras av.

Annons

Mot Per Erikssons åsikt att Hus M2 ska rivas, anges stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Byggnadsnämndens andre vice ordförande moderaten Bengt Regné ser också Hus M2 som kulturhistoriskt värdefullt.

Vänsterpartiet såväl regionalt som kommunalt menar att Hus M 2 bör bevaras och att lämplig verksamhet utreds.

Kristina Nero (V)

För Vänsterpartiets partigrupper i Region Jönköpings län och i Jönköpings kommun samt ordinarie ledamot i ANA-nämnden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan