Annons

Annons

Annons

Vindkraftsplanerna i Skärstadalen

Trots protester – ett steg närmare vindkraft i Skärstadalen

Lyckås vindkraft AB planerar att börja bygga vindkraftverk vid Lyckås. Miljö- och hälsovårdsnämnden i Jönköping ser inga skäl att neka företaget det. Inte heller stadsjuristen.

Innan skogen kan avverkas där vindkraftverken ska stå måste skogsmaskinerna få en väg. I den här allén som går parallellt med Grännavägen måste några grenar kapas för att maskinerna ska få plats.

Bild: Kinna Svensson

Annons

Samtidigt som Jönköpings kommunfullmäktige vid sitt möte i februari beslutade att säga nej till fyra vindkraftverk norr om Örserum, går ansökan om att bygga 14 vindkraftverk vid Lyckås vidare.

En protestgrupp i Skärstad anser att det nuvarande tillståndet måste ses över.

– Företaget vill bygga något helt annat än vad som står beskrivet i tillståndet. Och miljödomstolen har inte prövat om en ändring av storlek på turbiner och rotordiameter är förenligt med tillståndet, det har man i stället överlåtit till tillsynsmyndigheten, det vill säga miljö- och hälsovårdsnämnden i Jönköping, sa Janne Johansson, medlem i protestgruppen i en tidigare artikel.

Annons

Annons

Vid miljö- och hälsoskyddsnämndens senaste sammanträde fanns kommunens jurist Göran Forss och miljökontorets chef Henrik Dinkel på plats för att redogöra för ärendet. Henrik Dinkel gör inte tolkningen att det behövs ett nytt beslut.

– Det miljö- och hälsovårdsnämnden har att beakta är landskapsbilden. Höjden är begränsad till 180 meter, och högre än så har inte bolaget ansökt att verken ska bli. Effekten eller rotorbredden regleras inte i tillståndet, säger han.

Däremot kommer nämnden i kraft av tillsynsmyndighet titta på vindsnurrornas effekter när de väl är uppförda. Och om den högre effekten eller den ökade rotordiametern medför ökat buller eller skuggor kan nämnden agera. Länsstyrelsen har i yttranden lyft fram förekomsten av fladdermöss i området och att verken skulle kunna påverka dem negativt. Även detta kommer nämnden att bevaka när vindkraftverken är byggda.

Därmed kan nu bolaget, Lyckås vindkraft AB, sätta igång med nästa steg, om inte miljö- och hälsovårdsnämnden säger annat vid nästa möte.

Till att börja med måste det avverkas skog där vindkraftverken ska stå. Och för att kunna göra det måste företaget få tillstånd att avverka delar av en ensidig ekallé, detta eftersom maskinerna är så stora att de inte kan passera allén utan att riskera att skada träden. Och enligt länsstyrelsen är inte det heller några problem. Det handlar om sex ekar vars gren eller grenar måste kapas i en ekallé som går parallellt ett par hundra meter öster om Grännavägen.

Läs mer: Tjänstemän ska utreda hur långt tillståndet sträcker sig

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan