Företagsannonsering Rekrytering

Employer Brand

80 procent* av arbetsgivarna instämmer i att ett starkt Employer Brand har stor betydelse för att attrahera rätt medarbetare, eftersom människor arbetar för företagskulturer och inte för företag. Vi kan alltså konstatera att hur arbetsgivare uppfattas är av största vikt, framförallt i en tid där många upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens på grund av låg arbetslöshet och hög konkurrens. Vi hjälper er med lösningar för att stärka ert employer brand i en miljö med högt förtroende.

Jobbportal/platsannonsering

Visste du att 30 procent* planerar att byta arbetsgivare inom det närmaste året? Vi hjälper dig att nå både passiva och aktiva arbetssökande. Detta gör vi dels genom hög lokal räckvidd i våra egna kanaler, samt genom externa kanaler som exempelvis sociala medier. En kontakt, flera kanaler.

* (Källa: Randstad Employer Brand Research 2018)

Kontakt

Om du vill bli kontaktad av någon av våra medierådgivare fyll i formuläret så återkopplar vi till er inom kort.

,