Som Jnytt tidigare har berättat är ett nytt höghus på gång i city. Svenska alliansmissionen, som äger det fem våningar höga huset med bostäder i Juneporten, har lämnat in en ansökan om att få bygga till.

Det innebär att det byggs 14 nya våningar mot Järnvägsgatan och tre nya våningar mot Västra Storgatan.

– Vi har ansökt om planbesked för att se om det är möjligt att bygga på höjden. Det är något som vi har diskuterat ett tag och i höstas lämnade vi in detta till kommunen. Vi äger ett antal fastigheter och dessa vill vi förvalta på bästa sätt. Att bygga på höjden känns som rätt väg att gå, säger Stefan Eriksson, administrativ chef på Svenska alliansmissionen.

Annons

Tar ett helhetsgrepp

Tjänstemännen föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska lämna ett positivt planbesked och om allt går enligt planerna väntas detaljplanen kunna påbörjas tidigast 2020. När det nya höghuset står klart kan Stefan Eriksson dock inte uttala sig om.

– Det är svårt att säga och beror på hur detaljplaneprocessen går. Det är svårt att förutsäga, men vi inväntar planbeskedet och utgår från det, säger han.

I ansökan till kommunen skriver Svenska alliansmissionen att fastigheten i centrala Jönköping har stor potential för en samtida utveckling. Förutom att det planeras tillkomma nya huskroppar föreslås även de befintliga fasaderna få ett mer samtida uttryck genom att man tar ett helhetsgrepp på byggnadernas karaktär. Det handlar också om åtgärder som gör att entrévåningarna blir mer transparenta mot Järnvägsgatan och Västra Storgatan.

Behövs fler parkeringar

Exploateringsgraden föreslås öka från 7 690 kvadratmeter till cirka 14 240 kvadratmeter. beroende på den framtida exploateringen och användning av fastigheten så anses det behövas fler parkeringsplatser. Enligt beräkningarna handlar det om ett behov med ytterligare 50 parkeringsplatser.

Tjänstemännen på kommunen påtalar att området redan är ansträngt när det gäller förskole- och skolplatser och att det är svårt att bygga ut de som finns i området i dag. Därför anses det mer lämpligt att de nya bostäderna riktar sig till studenter eller äldre.

I ansökan står det även att den norra påbyggnaden ska förhålla sig till höghushotellets höjd, det vill säga 157,3 meter.