En av tretton svenska män uppger att de någon gång har köpt sex. Bara i Jönköpings län sker det dagligen omkring sju sexköp. En siffra som enligt Länsstyrelsen själva bara är toppen av ett isberg.
För att lyfta frågan och sprida kunskap till både kommuner och hälso- och sjukvården startar Länsstyrelsen nu kampanjen #1av13.
- Vi tyckte att det var ett passande namn på kampanjen, säger Patrik Wersterlund, pressinformatör på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Svårt med stöd
Syftet med Länsstyrelsens kampanj är att få till stånd en dialog om missuppfattningar och attityder till sexköp.
Målet är att fler ska erbjuda bättre hjälp till de personer i länet som säljer sex.
- Vi vill ha bort prostitution och människohandel. Det här är ett sätt att arbeta, säger Patrik.
Både den som köper, och den som säljer sex kan vara i behov av hjälp för att förändra sin situation och sitt beteende. På grund av skam och skuld som kan uppstå är det svårt för dessa personer att söka stöd. Skriver Länsstyrelsen.

Många gillar kampanjen
Informationen ska spridas främst via sociala medier men även på printannonser med bilder på modeller och citat från verkliga personer som har sålt eller fortfarande säljer sex.
- Kampanjen har knappt varit igång en dag och vi har redan fått många gilla-markeringar. Det rullar på bra och flera personer har börjat diskutera ämnet på Facebook och Twitter under hashtaggen #1av13.