Annons

Skol- och barnomsorgsförvaltningen anser att en ny förskola behövs. Det finns många barn och förskoleplatserna räcker inte.
- Födelseantalen ökar kraftigt i hela kommunen, säger Åke Andersson, skol- och barnomsorgsförvaltningen.
Dessutom byggs det nya bostäder i Huskvarna.
- Många äldre flyttar också och då flyttar yngre familjer in. Hela kommunen är i en expansiv fas. Dessutom finns det en politisk ambition att minska antalet barn i barngrupperna, fortsätter Åke.

Klar år 2012
Förslaget är att den nya förskolan byggs i kvarteret Löjan, mellan Smedbyn och Lillån. Tidigare låg här Madbackens förskola men den har rivits. På området finns idag en äldre byggnad som används av kulturskolan och den måste flyttas.
På tisdag nästa vecka ska skol- och barnomsorgsnämnden ta beslut om förskolan. Säger politikerna ja så sätter man direkt igång med planeringsarbetet.
- Det tar nog hela hösten. Sedan tar det nog i stort sett hela 2011 att bygga förskolan.
Varken ritningar eller prislapp finns i dagsläget.
- Men generellt sett så kostar det ungefär 20 miljoner kronor att bygga en sådan här förskola, säger Åke Andersson.

I centrum
Att förskolan ska byggas i två våningar, förklarar Åke:
- Här har vi ett behov av en centralt placerad förskola och det är svårt att hitta en stor tomt.
Lösningen för att barnen ska få en bra utemiljö är alltså att bygga på höjden. Då får man plats med en utegård också. Sammanlagt ska 80 barn kunna vara här.
Idag hyr skol- och barnomsorgsförvaltningen flera lokaler i Huskvarna för att lösa problemen med barnomsorgen. Trots att man bygger en ny förskola måste man tillsvidare ha kvar även dessa lokaler eftersom antalet barn antagligen kommer att öka de närmaste åren.