Annons

Företagarna i Jönköpings län har studerat Skatteverkets nya siffror över rot-jobb i landet och i länet och de konstaterar att det varit en dyster läsning.

Sedan rotavdraget infördes 2009 uppges tusentals vita jobb ha skapats och detta påverkade även den svenska ekonomin. Under förra året skedde det dock en successiv minskning av antalet företag som utför rot-tjänster och Företagarna i Jönköpings län ser ett samband med regeringens beslut att minska på avdraget.

Jobb har försvunnit

– När det beslutades att dra igång med dessa förändringar så sa vi att man inte kan veta vad det blir för konsekvenser. Vi sa att jobb skulle försvinna. Nu har vi det svart på vitt, säger Frida Boklund, regionchef på Företagarna i Jönköpings län.

I snitt har 8,8 procent (5 963 företag) av företagen försvunnit sedan avdraget sänktes till 30 procent vid förra årsskiftet. Minskningen av avdraget slår också hårt mot Jönköpings län där nio procent av rotföretagen har försvunnit jämfört med 2015. I heltidsjobb motsvarar det 5 000 heltidsjobb i landet, varav 200 heltidstjänster i Jönköpings län.

Annons

Det är oklart var dessa personer och företag har tagit vägen eller om det har lett till företagsnedläggningar eller personaluppsägningar.

Färre kunder

Nu vill Företagarna i Jönköpings län att regeringen tänker om i frågan om rot-avdraget och att det sker en återställning av rotavdraget till tidigare nivå.

– Det här är inte bra för företagsamheten. Det talades om att det skulle börja byggas bostäder i stället och att detta skulle kompensera för det minskade rot-avdraget men det har inte hänt, säger Frida Boklund.

Antalet kunder som nyttjat rot har också minskat. I hela riket har det skett en minskning med 15 procent (179 444 kunder) och i länet 15 procent (7 300 kunder).

– Vi vet inte om minskningen av avdraget har lett till att folk struntar i att renovera eller om det i stället blivit mer svarta jobb. Att det blir svarta jobb är varken bra för individen eller för Sverige, säger Frida Boklund.

2016 gav rot-avdraget 255 heltidsjobb i Jönköpings kommun jämfört med 333 2015.