Upp till 30 miljoner kronor ska investeras i nya och växande företag med stark anknytning till högskolan och regionen genom Jönköping Buisness Development AB.
- Parterna i Science Parks nätverk håller på att skapa ett unikt innovationssystem i Region Jönköpings län med verksamhet i alla kommuner. Det leder till tillväxt och nya jobb i regionen, säger rektor Anita Hansbo.

Engagemang
- Det har visat sig vara svårt att få universitetsägda holdingbolag ekonomisk bärkraftiga, men Jönköping Business Development är ett undantag och har visat goda resultat över åren. Förklaringen ligger som vi ser det i den blandade ägarbilden med privata investerare som har lång placeringshorisont och som själva och genom sina nätverk engagerar sig direkt i portföljbolagens utveckling, säger Christian Lind, ekonomidirektör vid Jönköping University.