Annons

Jnytt har tidigare berättat att det har diskuterats en tid att riva den höga skorstenen vid Husqvarnafabriken i Huskvarna. Anledningen är att skorstenen är i mycket dåligt skick och behöver stöttas för att vara säker. Stadsbyggnadsnämnden beslutade därefter om att riva en industribyggnad, skorstenen och oljecisternen.

Nu föreslår en Charlotte Börling att politikerna inte ska skrota fabriksskorstenen utan i stället använda den till något annat. Hon menar att kommunen borde köpa skorstenen och placera den som en symbol för Husqvarnaverken, till exempel vid E4 eller i en rondell.

Annons

– Nu finns Jätten Vist som fångar blicken vid E4, men den är av trä och kommer inte kunna stå där i 100 år, menar Charlotte Börling.

Men du tänker dig att skorstenen ska placeras någonstans i Huskvarna eller tänker du dig även Jönköping som en tänkbar placering?

– Nej, självklart ska skorstenen placeras i Huskvarna! Det här är ett tillfälle som inte får gå oss förbi.

”Kapa ståtligheten”

”Möjligen behöver ståtligheten kapas något på längden”, skriver Charlotte Börling i medborgarförslaget.

Ett annat förslag är att kika på Norrköping som placerat en skorsten som inte längre var i bruk mitt i strömmen i Motala ström, som rinner genom stadens centrala delar.

– Jag har bott många år i Norrköping och de har en fantastiskt levande kulturstad! När jag hörde om Husqvarnafabrikens skorsten så tänkte jag direkt på skorstenen i Norrköping och tänkte att man kunde göra något liknande i Huskvarna. Att skorstenen i Norrköping satts mitt i Motala ström är så läckert! Det är så oväntat, kreativt och innovativt. Varför inte göra likadant i Huskvarna? Skorstenen är ju ett signum för Huskvarna och varför inte använda den som en modern utsmyckning, säger Charlotte Börling, som menar att detta borde gå i Huskvarna eftersom det funkar i Norrköping.

”Ståtligt, kaxigt och vackert reser den sig ur vattnet. Vilken konstnärlig effekt det blir”, skriver hon, och ser allra helst att skorstenen placeras i Vättern.

Koppling till området

– Jag har inte tänkt på någon specifik placering. Men kanske kan skorstenen stå vid Huskvarna hamn? Om man väljer att placera den i någon rondell har jag inte heller tänkt på någon speciell rondell, mer att det bör vara i Huskvarna, säger Charlotte Börling, som tycker att utsmyckningarna i kommunens rondeller bör ha någon koppling till området.

– Varför har man ett ägg i rondellen mellan Munksjön och Rocksjön till exempel?

Charlotte Börling uppger att hon redan varit i kontakt med Husqvarna museum, men de sa att de inte trodde att företaget skulle ha så stor nytta av skorstenen. Nu hoppas hon att politikerna ska nappa på hennes förslag om skorstenens framtida användning.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app