Annons

På onsdagen kom beskedet att Migrationsverket varslar personal motsvarande 250 medarbetare i hela region Öst. Region Öst omfattar Migrationsverkets verksamhet i Jönköpings län, Östergötlands län och Södermanlands län.

– Hur många personer som i slutänden kommer att sägas upp är det för tidigt att säga. Det är först efter förhandlingarna på central nivå som vi vet det, säger regionchef Caroline Henjered i ett i uttalande.

Neddragningarna påverkar samtliga Migrationsverkets verksamhetsorter i regionen, men i varierande utsträckning.

"Hitta goda lösningar"

I Jönköping avvecklas det lokala servicecentret och asylprövningen. Orten får däremot två tillståndsenheter och en mottagningsenhet. 60 fast anställda medarbetare har varslats om uppsägning, men det betyder inte att samtliga tvingas lämna myndigheten.

Annons

– Vi har lagt ett varsel till Arbetsförmedlingen, men sedan går vi in i förhandlingar och min förhoppning är att lika många inte kommer sägas upp i slutändan. Vi hoppas kunna hitta goda lösningar, säger Caroline Henjered till Jnytt.

Nu fortsätter centrala förhandlingar parallellt med den regionala dialogen.

− Vi vill fortsätta förhandlingarna så snabbt som möjligt för att kunna ge besked till våra medarbetare. Ju längre tid som går utan att vi anpassar oss efter regionens budget, desto mer ansträngd blir vår situation, säger Henjered.

Minskad organisation

– Vi har sett vikten av att finnas kvar på samtliga orter och har därför beslutat om att vara det, men med mindre enheter. Med ett väl utvecklat lokalt och regionalt samarbete skapar vi därmed goda förutsättningar för att snabbt kunna ställa om och värna kompetensen.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation inom asylprövning och mottagning under 2018 och framåt.

Verket som helhet har i dag cirka 2 000 medarbetare inom asylprövningen och 1 900 medarbetare inom mottagningen. I december 2018 är avsikten att antalet ska ha minskat till 770 medarbetare inom asylprövningen och 900 inom mottagningen. Verksamheten inom avdelningarna för förvar och förvaltningsprocess kommer att förstärkas under 2018.