Anledningen är en svag sågverkskonjunktur under många år samt fortsatt höga råvarupriser vilket gör att Rörvik Timbers styrelse har beslutat sig för att påbörja förhandlingar om att lägga ner sågverken i Sandsjöfors och i Tvärskog.

Har inte lyckats
Sågverken har under flera år gått med kraftiga förluster och de åtgärder som gjorts för att förbättra lönsamheten har inte lyckats.
Förhandlingar med de fackliga organisationerna har påbörjats och nu återstår det att se vad som händer med de 43 personer i Tvärskog och 38 personer som arbetar i Sandsjöfors.
- I södra Sverige finns det för många sågverk. För att uppnå en bättre balans mellan produktion och råvarutillgång kommer en fortsatt strukturrationalisering att behövas. För att uppnå en långsiktig konkurrenskraftig sågverksindustri behövs en koncentration till färre enheter, säger Per Rodert, VD för Rörvik Timber i ett pressmeddelande.

Stark och svag
Koncernen har ytterligare fem sågverk och nu koncentrerar man verksamheten till dessa.
Företaget bedömer att den svenska marknaden kommer fortsätta att utvecklas positivt under 2016 men att den för svenska sågverksindustrin viktiga marknaden i Nordafrika och Mellanöstern kommer att fortsätta att vara mycket svag.