Unga kvinnor är en utsatt grupp i samhället som mår allt sämre psykiskt, har bristande framtidstro och känner prestationskrav över sitt utseende. Det visar statistik från bland annat Bris. Och det är här som det nya satsningen Rum på Juneporten kommer in i bilden, ett café som ska ha öppet på tisdagkvällar för tjejer men även fredagar för allmänheten.
– Slutsatsen är att det behövs mer vuxenkontakt och mötesplatser. Det här ska vara ett andrum, säger Emmilie Bard, projektledare för Ung Kvinna och initiativtagare till det nya caféet som öppnade under tisdagskvällen.

Men ett cafée bara för tjejer, behövs det?
Ja, det tror Emmilie som menar att statistiken visar att tjejerna inte är lika frekventa besökare på fritidsgårdarna som killar. Här får det vara tjejerna som bestämmer och tar plats under tisdgskvällarna när de har en egen "tjejträff". Afternoon tea, föreläsningar med inspirerande kvinnliga föreläsare och schysst "häng" är vad som kommer att erbjudas i lokalerna inne på Juneporten, som ligger i gångstråket mellan Resecentrum och Väster City. Den som är intresserad kan även få träffa en hälsocoach och få lära sig hantera stress. Det kommer även att anordnas satsningar för unga mammor och gravida.

Volontärer jobbar
Lokalerna ägs av Svenska Alliansmissionen och det är i samarbete med dem som Rum får låna lokaler. Bakom satsningen står även June Folkhögskola, Origo Resurs, Crossroads, Sveriges Blåbandsungdom, Sisters International och Jönköpings kommun. Cafékvällarna kommer att drivas på ideell grund och med volontärer. Tre av dem är Anitha Alnervik, Stina Rudberg och Rebecka Jakobsson.
– Det finns ju igenting sådant här innan, konstaterar Rebecka, 17 år, som tycker det ska bli kul att finnas på Juneporten framöver.

 

Rum